Počet nelegálních překročení hranic byl v EU v loňském roce nejvyšší od roku 2016

V roce 2022 bylo na vnější hranici EU zjištěno přibližně 330 000 nelegálních překročení hranic. Jde o nejvyšší číslo od roku 2016 a nárůst o 64 % oproti roku 2021.

Podle nových údajů zveřejněných agenturou Frontex určenou pro pobřežní a pohraniční stráž EU počet imigrantů do EU roste. Svého minima dosáhl v roce 2020, a to vzhledem k virové pandemii. Nyní byl však zaznamenán prudký nárůst imigrace, z něhož téměř polovinu z celkového počtu tvořily přechody tzv. západobalkánskou trasou a 47% odhalených případů v roce 2022 byli Syřané, Afghánci a Tunisané. Počet Syřanů se dokonce zdvojnásobil na 94 000. Méně než jeden z deseti odhalených případů byly ženy, podíl nahlášených nezletilých mírně poklesl na přibližně 9 procent případů. Tato čísla však nezahrnují téměř 13 milionů ukrajinských uprchlíků, kteří na vnější pozemní hranice EU přišli od 24. února 2022 do konce roku. Ve stejném období bylo na totožných hraničních úsecích hlášeno 10 milionů ukrajinských státních příslušníků směřujících ven z EU.

Kterými cestami uprchlíci do Evropy proudí? Na zmiňované západobalkánské trase bylo v roce 2022 hlášeno 145 600 nelegálních překročení hranic, jde o 136 % vyšší počet než v roce 2021 a zároveň nejvyšší počet překročení hlášených na této trase od roku 2015. Kromě občanů Sýrie, Afghánistánu a Turecka tudy přicházely i národnosti, které byly dříve na této trase málo, jako např. Tunisané, Indové či občané Burundi. Další trasou je pak tzv. centrální středomořská cesta, kde počet detekovaných překročení ve středním Středomoří vzrostl o více než polovinu na více než 100 000. Touto cestou se za lepšími zítřky vydali Egypťané, Tunisané, Bangladéšané a Libyjci. Třetí trasou je cesta východním Středomořím. V roce 2022 tu bylo zjištěno asi 42 800 nelegálních překročení hranic (nárůst byl 108%) a nejčastěji hlášenými národnostmi byli Syřané, Afghánci, Nigerijci a imigranti z Konga. Mezi uprchlickými trasami jsou i takové, kde migrace klesá, jako např. trasa přes západní Středomoří, jež v roce 2022 zaznamenala pokles migračního tlaku s přibližně o pětinu méně odhalenými případy než v předchozím roce. I na tzv. západoafrické trase došlo v roce 2022 k 15 460 příjezdům, což je o 31 % méně než v roce 2021. Více než 71 000 nelegálních překročení hranic a navýšení o 37%  bylo naopak zjištěno v Lamanšském průlivu, šlo o úspěšná překročení i pokusy o ně. Zde bylo zaznamenáno více než 50 různých národností, většina z nich ze Středního východu a Albánie. Frontex uvádí, že údaje zahrnují i další méně aktivní migrační trasy, které nejsou uvedeny v jeho tiskové zprávě a že konečná čísla mohou být kvůli opožděnému hlášení vyšší. Zároveň může i tatáž osoba překročit hranici několikrát na různých místech vnější hranice EU a stát se tak součástí evidence.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.