Obchodní výměna EU s Ruskem nadále klesá

Obchod EU s Ruskem byl po ruské invazi na Ukrajinu silně ovlivněn a EU zavedla omezení dovozu a vývozu některých výrobků. Dopady těchto opatření se projevily zejména v posledních měsících.

Vzhledem k sezónně očištěným hodnotám poklesl vývoz i dovoz výrazně pod úroveň před ruskou invazí, informovalEurostat. Podíl Ruska na mimounijním dovozu do EU se v období od února 2022 do prosince 2022 snížil z 9,5 % na 4,3 %. Ve stejném období se podíl Ruska na celkovém vývozu EU mimo EU snížil ze 4,0 % na 2,0 %.

Schodek obchodní bilance EU s Ruskem dosáhl v březnu 2022 vrcholu ve výši 18,2 miliardy eur a poté se postupně snižoval až na 6,0 miliardy eur v prosinci 2022. Hodnota dovozu z Ruska klesla o 53 %, z 21,8 miliardy eur v březnu 2022 na 10,3 miliardy eur v prosinci 2022.

Obchod EU s Ruskem v letech 2021-2022 (podíl v % na obchodu mimo EU a obchodní bilance v miliardách eur). Zdroj: Eurostat.

S postupným nahrazováním Ruska jinými obchodními partnery se podíl Ruska na dovozu šesti klíčových výrobků mimo EU snížil, přičemž výrazný pokles byl patrný u uhlí, zemního plynu, hnojiv, ropných produktů a železa a oceli.

Největší pokles byl zaznamenán zejména u uhlí (ze 45 % v roce 2021 na 22 % v roce 2022), zemního plynu (z 36 % na 21 %) a hnojiv (z 29 % na 22 %).

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.