Znečištění ovzduší: Globální zdravotní hrozba

Znečištění ovzduší má zejména silný dopad na zranitelné komunity, přičemž více než 90 % úmrtí souvisejících se znečištěním se vyskytuje v zemích s nízkými a středními příjmy.

Znečištění ovzduší je největším zdravotním rizikem pro životní prostředí lidstva, které vede k více než šesti milionům úmrtí ročně a ekonomickým nákladům, které se rovnají více než 8 bilionům dolarů. Vyplývá to ze zprávy World Air Quality Report 2022, kterou zveřejnila švýcarská technologická společnost IQAir. Analýza zjistila, že ze zkoumaných 131 zemí, regionů a území pouze 13 splňuje směrnice Světové zdravotnické organizace pro ovzduší, podle nichž mají být roční koncentrace PM2,5 v roce 2022 na úrovni 5 μg/m3 nebo nižší, přičemž mnohé z nich se nacházejí v Oceánii, informoval web Statista.

Graf níže ukazuje, jak výrazně se kvalita ovzduší celosvětově liší, přičemž města, jako je pákistánský Láhaur (97,4 μg částic PM2,5 na m3) a indické Dillí (92,6), překračují směrnice WHO více než desetkrát. Na opačném konci spektra se nacházejí města jako Reykjavík na Islandu (3,3) a Tallinn v Estonsku (4,8), která jako jedna z mála splňují směrnice.

Podle zprávy má znečištění ovzduší obzvláště silný dopad na již tak zranitelné komunity, přičemž více než 90 % úmrtí souvisejících se znečištěním se vyskytuje v zemích s nízkými a středními příjmy. Afrika, stejně jako střední a jižní Asie, byly nadprůměrně zastoupeny, protože měly nejvyšší průměrné roční koncentrace PM2,5 vážené počtem obyvatel. A to i včetně obrovských rozdílů v dostupnosti údajů mezi jednotlivými zeměmi, kdy pouze 19 z 54 afrických zemí mělo dostatek údajů, aby je bylo možné v dokumentu použít.

IQAir definuje koncentraci PM2,5 jako množství jemných částic aerosolu o průměru do 2,5 mikrometru. Jedná se o jednu ze šesti hlavních látek znečišťujících ovzduší, které se běžně používají při klasifikaci kvality ovzduší, a jsou všeobecně považovány za nejškodlivější, pokud jde o jejich výskyt v životním prostředí a dopady na zdraví. Ten zahrnuje způsobování a zhoršování zdravotních stavů, jako je astma, rakovina, plicní onemocnění, srdeční choroby a předčasná úmrtnost.

Roční koncentrace PM2,5 ve vybraných městech. Zdroj: Statista.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.