Švédský krok do propasti

Jak Rusko v úplnosti reagovalo na vstup Švédska do NATO v poslední slovní “přestřelce” v textu ruského ambasadora v zemi?

V těchto dnech českými médii probleskla zpráva o konfliktu mezi ruskou ambasádou ve Stockholmu a zástupci švédské politické reprezentace ohledně plánovaného vstupu Švédska do NATO. Severské země, tedy Švédsko i Finsko, se ke vstupu do Severoatlantické aliance přiklonily poté, co Rusko vojensky napadlo sousední Ukrajinu. Vzhledem k tomu, že média v zájmu stručnosti nabídla pouze fragmenty zmíněné ‚přestřelky‘ a z textu ruského velvyslance, který je na webových stránkách Ambasády dostupný ve švédštině, uveřejnila pouze krátkou část, poskytujeme daný text pro úplnost v plném znění. Původní příspěvek pochází z 28. března 2023 a ze švédštiny ho přeložila Alexandra Gorodecká:

Ambasáda Ruské federace v Království Švédském

Novinky z Ambasády

Švédsko se nyní oficiálně vzdalo své dvousetleté svobody ve vztahu k vojenským aliancím, kterážto zemi věrně sloužila po všechna tato léta. 23. března letošního roku hlasoval švédský Riksdag pro vstup do NATO, aniž by počkal, než všech 30 členských zemí švédskou žádost o vstup ratifikuje. Z 349 poslanců bylo pouze 37 proti, zatímco 43 zvolilo vlastní nepřítomnost (pravděpodobně nikoliv náhodou).

Mezitím se největší mediální kanály v zemi, přední politici i takzvaní odborníci snažili aktivně zformovat všeobecný názor tím, že intenzivně přesvědčovali obyčejné Švédy o jediné věci: že tento krok je naprosté požehnání a cenný lístek ke světlejším zítřkům. Jen se opovažte zpochybnit racionalitu tohoto kvapně přijatého rozhodnutí!

A každý, kdo se odváží veřejně prezentovat opačný úhel pohledu, riskuje, že sám zakusí, jak selektivně největší švédská pýcha – demokracie a svoboda projevu – funguje. Nesouhlasíte? Pak se proviňujete tím, že šíříte „ruskou propagandu“. A podporovat Rusko je, jak známo, osmý smrtelný hřích (i když v západním světě se křesťanská nauka vykládá vcelku volně).

Tím, že se za celou zemi přiklonili na stranu NATO, připravili švédští politici svůj národ o možnost vyjádřit svou vůli. Zřejmě se báli, že výsledek referenda nebude odpovídat, resp. nebude v jedné linii s očekáváními ‚partnerů‘ na druhé straně Atlantiku. Ale na rozdíl od toho, co se říká v médiích, roste počet Švédů, kteří pochybují. Naše ambasáda dostává více a více dopisů od obyčejných Švédů, kteří transatlantické ambice Stockholmu odsuzují a vyjadřují solidaritu s Ruskem. Již jsme vysvětlili, proč je nezveřejňujeme.

Rusofobie byla do vědomí švédských spoluobčanů zasévána po desetiletí, ne-li po staletí, a historická paměť a animozita vůči opuštěným imperiálním ambicím zde na podvědomé úrovni zůstává stále živá. Zatímco veřejnost byla pilně indoktrinována iracionálním strachem z Rusů, bylo Švédsko trvale, krok za krokem, zbavováno své zahraničně-politické suverenity a připravováno na poslušnou proměnu v další americkou kolonii.

Je dobře známo, že Švédsko začalo být vtahováno do Severoatlantické aliance dávno předtím, než Rusko zahájilo speciální vojenskou operaci na Ukrajině. Když se objevila tato formální záminka, byl u Švédů znovu probouzen strach z naší země a tento byl dále povzbuzován. Logickým závěrem byl pak rozkaz z Washingtonu  ̶  upusťte od zdání samostatnosti, potřebujeme, aby se celá severní Evropa stala „novou frontou NATO proti Rusku“. Toto je formulace, kterou používá např. podplukovník H. Edstrӧm, docent Švédské univerzity obrany.

Na „silný Západ v čele s USA“, který bude jednat v jediném antiruském směru, se poukazuje přímo v think-tancích, které švédští novináři tak milují (European Council on Foreign Relations používá například tuto formulaci).

„Nyní činíme krok k bezpečnějšímu Švédsku,“ zní název článku, který byl publikován na debatní straně Švédského deníku (švéd. Svenska Dagbladet) 22. března letošního roku. Článek napsal ministr obrany P. Jonsson společně s mluvčími Křesťanských demokratů a Liberálů  ̶  M. Oskarssonem a A. Starbrinkem.

My bychom rádi navrhli jiný název: „Nyní Švédsko činí krok do propasti“. Pokusíme se vysvětlit, proč se tento titulek jeví jako mnohem bližší pravdě a proč jsou argumenty z jejich článku vystavěny na čistých lžích.

Začněme popořadě. „Demokracie, právní stát a úcta k lidským právům není nic, co by si Rusko přálo vidět rozvíjet se ve svém nejbližším okolí.“ „Nejbližším okolím“ se myslí zřejmě Ukrajina. Vše, o čem se v tomto tvrzení hovoří, se na Ukrajině nerozvíjí, ale spíše upadá. Demokracie? Je nepopiratelným faktem, že se tamní loutkový režim dostal k moci díky nezákonnému státnímu puči, organizovanému Západem. Právní stát a úcta k lidským právům? Ty mohou být jen stěží znakem země, jejíž úřady systematicky vyhlazují obyvatelstvo na Donbase déle než osm let, zakázaly výuku v ruském jazyce, povolily nacistické pochody v hlavním městě a pokřtily ulice po banderovských zločincích. Toto je typ „vývoje“, který si Rusko v sousední zemi vidět skutečně nepřeje.

„Rusko je a nadále bude hrozbou pro Švédsko, i pro zbytek Evropy.“ Země, která páchá teroristické činy a sabotáže energetické infrastruktury v Evropě, ta je tím, co je skutečnou hrozbou. Nebudeme nikoho jmenovat, stejně každý velmi dobře ví, o koho se jedná. A Stockholm společně s Kodaní a Berlínem, zdá se, celou dobu odklízí důkazy, které by mohly ukázat na toho, kdo sabotáž provedl.

„Z vojensko-geografického hlediska posílí švédské a finské členství v NATO obranu v severní Evropě.“ Jediné, co se švédským a finským členstvím v tomto vojenském bloku posílí, bude závislost Švédska a Finska na rozkazech z Washingtonu.

„Švédsko bude připraveno přispět k bezpečnosti NATO i v jiných geografických oblastech.“ Zřejmě ve jménu podpory zájmů Aliance na Ukrajině ještě nebyl utracen dostatek peněz z kapes daňových poplatníků (ostatně podivuje se někdo nad tím, za co tyto enormní sumy peněz byly utraceny a kdo je na ulici Bankova utrácí? – pozn. red: nachází se tam Kancelář prezidenta Ukrajiny). Na Švédsko teď bude vyvíjen nátlak, aby jak ekonomicky, tak tím, že bude posílat vlastní vojáky, po celém světě sloužilo cizím zájmům. Sponzorování kyjevského režimu a podpora protiruských sankcí už Švédy stála mnoho peněz, což znamená: dříve neviděnou inflaci, rostoucí ceny a pokles hodnoty národní měny. Rychlé zhoršování místní ekonomické situace je lidem servírováno výhradně s omáčkou všudypřítomných zákeřných skutků z „dílny Kremlu“. Další lež.

My si ostatně pamatujeme, jak jistá média radila všem nespokojeným, aby své účty za elektřinu posílali do Moskvy. Tak tedy, milí švédští spoluobčané, vězte, že ceny, které máte před sebou, nejsou „Putinovy“, nýbrž „Evropské unie a NATO“. Takže si zapište tyto adresy:

NATO HQ, Blvd Leopold III, B ̶ 1110 Brussels; European Commission, Rue de la Loi 200, 1040, Brussels.

Současně tito švédští politici nadále opakují jedno a to samé stále dokola: „jsou to dobré zprávy pro bezpečnost Švédska i Evropy“. Pouze čtenáři, kteří zcela ztratili schopnost přemýšlet, mohou toto považovat za fakt. Ale těm, kteří posledních 30 let sledovali bezpečnostní situaci v Evropě, je jasné, že NATO o sobě sice tvrdí, že je „obrannou aliancí“, avšak současně kontinuálně expandovalo na východ a nyní stojí těsně u hranic s Ruskem.

Zajímalo by nás, jestli se švédští „míroví aktivisté“ nestydí za to, že se připojují k organizaci, která od druhé světové války provedla více než 200 vojenských intervencí.

Chceme připomenout, že to nedávno bylo Rusko, které se nabídlo, že usedne k jednacímu stolu a bude diskutovat o bezpečnostních zárukách. NATO a EU nebylo ochotno to udělat. Pro ty, kteří to nevědí  ̶  Stockholm se ani nestaral o to, aby na daný ruský návrh odpověděl. Zbaběle se schovával za záda Bruselu. Stejně jako více než před rokem tato otázka ani není na pořadu dne. Je to právě Aliance, kdo chce další eskalaci.

Po připojení Finska a Švédska se celková délka hranice mezi Ruskem a NATO téměř zdvojnásobí. Pokud si někdo stále myslí, že toto nějak zlepší evropskou bezpečnost, můžete si být jisti, že se noví členové tohoto nepřátelského bloku stanou legitimním cílem odvetných opatření Ruska, a to včetně opatření vojenských.

Člen NATO  ̶  Velká Británie  ̶  se již připravuje k tomu, poslat na Ukrajinu munici s ochuzeným uranem. Švédsko, které ignoruje svou vlastní schopnost obrany, rychle navyšuje dodávky těžkého útočného vybavení  ̶  mimo jiné díky tomu, že ho bere vlastním bojovým jednotkám. Švédští dobrovolníci se připojují k ukrajinským vojenským silám a, nějakou mimořádnou náhodou, část Švédských ozbrojených sil soustavně tvoří personál vykonávající službu.

Nemělo by se považovat za vyloučené, že přání NATO bojovat s Ruskem „až do posledního Ukrajince“ může vést k situaci, kdy již zkrátka nebudou existovat žádní Ukrajinci, s nimž by bylo možno bojovat. Velení Aliance se pak může rozhodnout vstoupit do konfliktu naplno. V takovém případě budou Švédi do věci bezpochyby zataženi a posíláni na smrt kvůli zájmům někoho jiného.

Bylo ono dvousetleté období svobody ve vztahu k vojenským aliancím výhradně temným milníkem ve švédské historii? V žádném případě. Je zřejmé, že švédští politici, „okouzleni“ Washingtonem, vědomě zatahují svůj národ do propasti NATO. Ale ti lidé ve Švédsku, kteří s touto katastrofální volbou vyjadřují tichý souhlas, by pak zvýšeným hlasem neměli obviňovat svou vládu  ̶  tedy až bude jasné, co přesně se stalo s tou svého času prosperující zemí, jejíž socioekonomický model a samostatná zahraniční politika byla pro mnoho jiných států vzorem.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.