Terorismus bují (nejen) v Sahelu

Generální tajemník OSN Antonio Guterres vyjádřil své “hluboké znepokojení úspěchy teroristických skupin v Sahelu i jinde.“

Na zasedání Rady bezpečnosti věnovaném boji proti terorismu Antonio Guterres přednesl projev, k němuž ho vyzvala Mosambická republika. Ta tento měsíc Radě předsedá. „Žádný věk, žádná kultura, žádné náboženství, žádná národnost a žádný region nejsou imunní, ovšem situace v Africe je obzvláště znepokojující. Zoufalství, chudoba, hlad, nedostatek základních služeb, nezaměstnanost a neústavní změny ve vládě nadále vytvářejí živnou půdu pro plíživou expanzi teroristických skupin, které infikují nové části kontinentu. Jsem hluboce znepokojen úspěchy, kterých teroristické skupiny dosahují v Sahelu i jinde,” uvedl tajemník. Mosambický prezident Filipe Jacinto Nyusi, který zasedání vedl, prohlásil, že situace v Africe je obzvláště kritická, protože teroristické skupiny jsou založeny na nezákonných aktivitách při financování a náboru členů.

“Spojení terorismu s nadnárodním organizovaným zločinem přispělo k přežití a šíření teroristických skupin. V kontextu afrického kontinentu se obecně uchylují k obchodování s nerostnými surovinami, především drahými kameny a k nezákonnému obchodu s drogami, aby mohly financovat své aktivity prostřednictvím praní špinavých peněz. Tyto finanční zdroje pocházející z nezákonných činností podporují lákání a nábor mladých lidí, aby se přidali do jejich řad a složek v teroristických skupinách. A ačkoliv terorismus představuje celosvětovou hrozbu, situace v Africe je obzvláště kritická,” prohlásil prezident. Stálý zástupce Spojeného království při OSN James Kariuki navrhl jako řešení využití sankcí OSN: “Ve snaze přerušit financování terorismu podporujeme větší využívání sankčních režimů OSN na africkém kontinentu a zároveň zajišťujeme pokračující poskytování humanitární pomoci státům, které jsou v krizi,” řekl. “Hluboce, hluboce si vážíme naší spolupráce s regionálními partnery na sankčním režimu vůči al-Šabábu. Využili jsme ji k dalšímu zpřísňování norem vůči skupině al-Šabáb, mimo jiné prostřednictvím finanční podpory označování osob spojených s touto skupinou,” dodal Kariuki.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.