EU: Byl schválen český program na podporu ekologického dálkového vytápění ve výši 401 milionů eur

Podle výkonné místopředsedkyně Evropské komise Margrethe Vestagerové program umožní Česku podpořit výstavbu účinnějších systémů dálkového vytápění a snížit tím emise, které ČR generuje.

Evropská komise schválila podle pravidel EU pro státní podporu český program ve výši 401 milionů eur na podporu ekologického dálkového vytápění založeného na energii z obnovitelných zdrojů a zbytkovém teple. Toto opatření přispěje k plnění vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu a strategických cílů EU souvisejících se Zelenou dohodou pro Evropu, informoval portál Evropské komise.

Český program

Česko oznámilo Komisi svůj záměr zavést program podpory ve výši 401 milionů eur s cílem podpořit dekarbonizaci tepelných jednotek napojených na systém dálkového vytápění. Z tohoto programu, který poběží do 31. prosince 2025, bude podpořena instalace nových jednotek na výrobu tepla z obnovitelných zdrojů založených na biomase a odpadu s kapacitou vyšší než 500 kW. Programu se budou moci zúčastnit vlastníci zařízení na výrobu tepla, kteří jsou držiteli licence na výrobu tepelné energie a kteří vyrábějí teplo z i) biomasy nebo ii) odpadu, který je považován za obnovitelný zdroj energie ve smyslu směrnice o obnovitelných zdrojích energie. V případě výroby tepla z odpadu musí projekty dodržovat zásadu hierarchie způsobů nakládání s odpady, aby mohly obdržet podporu. Podpora v rámci programu bude mít podobu „zeleného bonusu“ pro zdroje tepla za každý gigajoule tepla dodaný do tepelné distribuční soustavy.

Očekává se, že z programu bude podpořena instalace kapacity na výrobu tepla z obnovitelných zdrojů v objemu přibližně 345 MWt.

Posouzení Komise

Komise program posoudila podle pravidel EU pro státní podporu, zejména podle čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy o fungování EU (dále jen „SFEU“), který umožňuje členským státům podporovat za určitých podmínek rozvoj určitých hospodářských činností, jakož i podle pokynů pro státní podporu v oblasti klimatu, životního prostředí a energetiky z roku 2022.

Komise zjistila, že:

  • Podpora je nezbytná a vhodná pro dekarbonizaci odvětví dálkového vytápění v Česku a má „motivační účinek“. Vzhledem k tomu, že fosilní paliva mají oproti teplu z obnovitelných zdrojů výhodu z hlediska nákladů, bez podpory by investice do nových zařízení na výrobu tepla byly založeny na zemním plynu, potenciálně bez kombinované výroby elektřiny, což by vedlo k nižší úrovni energetické účinnosti.
  • Podpora je přiměřená a je omezena na nezbytné minimum. Výše podpory je založena na vyčíslení mezery ve financování pro modelový projekt. Kromě toho bude podpora na výrobu tepla podléhat každoročnímu monitoringu ze strany příslušných orgánů a bude upravena tak, aby její výše nepřekračovala výši mezery ve financování.
  • Pozitivní účinky podpory na dekarbonizaci systémů dálkového vytápění v Česku převažují nad případnými negativními účinky na hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy. Program podpoří dekarbonizaci sektoru dálkového vytápění v Česku, zejména v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu zvýší využívání energie z obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a chlazení, aniž by nepřiměřeně narušil hospodářskou soutěž na jednotném trhu.

Na tomto základě a podle pravidel EU pro opatření státní podpory Komise český program schválila.

Celý článek najdete zde.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.