Ukončení těžby uhlí ve východním Německu ohrožuje regionální zásobování vodou

Plánované ukončení těžby uhlí ve východním Německu by mohlo ohrozit zásobování vodou v hlavním městě a jeho okolí, protože po ukončení těžby hnědého uhlí v této oblasti bude do řeky Sprévy odčerpáváno výrazně méně podzemní vody, uvádí zpráva Spolkového úřadu pro životní prostředí (UBA).

Po ukončení těžby uhlí v Lužici by řeka Spréva, která protéká spolkovými zeměmi Berlín, Sasko a Braniborsko, mohla mít podle zprávy v některých oblastech v suchých letních měsících až o 75 % méně vody, což by mělo důsledky pro jezera, kanály a zásobování pitnou vodou. Od počátku těžby hnědého uhlí v 19. století bylo kvůli těžbě odčerpáno přibližně 58 miliard metrů krychlových podzemní vody, což je více než objem Bodamského jezera, a tato voda byla přivedena do Sprévy, uvedla UBA. Dobrá polovina vody, kterou dnes Spréva v okolí Cottbusu přivádí, pochází z čerpaných podzemních vod. Ukončení těžby uhlí v zemi je naplánováno na rok 2038, ale vláda se ho snaží posunout pokud možno už na rok 2030. Podle autorů zprávy to zásadně změní vodní bilanci v celém regionu, a pokud se poptávka po vodě zvýší nebo zůstane stejná, hrozí v regionu stále častější a dlouhodobější nedostatek vody. To však není důvodem ke zrušení postupného ukončování, uvedl vedoucí UBA Dirk Messner. „Těžba uhlí poškozuje životní prostředí již desítky let. Jsem rozhodně pro to, aby se postupné ukončování těžby uhlí v Lužici i nadále zaměřilo na rok 2030, jinak budeme jen stěží schopni dosáhnout našich klimatických cílů.“

Autoři doporučují, aby domácnosti, průmysl a zemědělství šetřily vodou a aby spolkové země našly způsoby, jak do řeky čerpat vodu z jiných regionů prostřednictvím nových potrubních systémů. Kromě toho by se měly rozšířit zásoby vody například modernizací stávajících nádrží a vytvořením nových v těžebních jezerech. Krátkodobým nouzovým řešením by mohlo být pokračování provozu důlních čerpadel, což by však mělo ekologické důsledky a ve srovnání s jinými opatřeními je to drahé řešení, jak zabránit problémům s nedostatkem vody, uvádějí autoři. UBA také doporučuje, aby Sasko, Braniborsko a Berlín vypracovaly mezistátní generální plán pro hospodaření s vodou v regionu. Dodavatel vody v hlavním městě, společnost Berliner Wasserbetriebe, a zemský senát již pracují na odpovídajících koncepcích.

Zdroj: Carolina Kyllmann, „Eastern German coal phase-out threatens regional water supply – report“ (Clean Energy Wire, 13.06.2023)

Licence: Creative Commons Attribution 4.0 International Licence (CC BY 4.0)

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.