Materiální blahobyt v EU v roce 2022

Graf týdne: Úroveň materiálního blahobytu domácností se v EU značně liší a znovu naznačuje polarizaci mezi centra a periférie.

V roce 2022 devět zemí EU vykázalo skutečnou individuální spotřebu na obyvatele vyšší než průměr EU. Nejvyšší úroveň mělo Lucembursko (38 % nad průměrem EU), Německo (19 %) a Rakousko (18 %).  Celkem dalších osmnáct zemí  se ocitlo  pod průměrem EU, přičemž nejnižší úrovně byly zaznamenány v Bulharsku (33 % pod průměrem EU), Maďarsku (28 %) a na Slovensku (27 %).

Skutečná individuální spotřeba na obyvatele zahrnuje zboží a služby skutečně spotřebované domácnostmi bez ohledu na to, zda je nakoupily a zaplatily přímo domácnosti, vláda nebo neziskové organizace. Tento indikátor lze považovat za ukazatel materiálního blahobytu domácností. V roce 2022 se skutečná individuální spotřeba na obyvatele vyjádřená ve standardech kupní síly (PPS) pohybovala ve 27 zemích EU od 67 % do 138 % průměru EU, jak ukazuje následující obrázek.

Skutečná individuální spotřeba na hlavu v roce 2022 ve standardu kupní síly, průměr EU = 100. Zdroj: Eurostat (2023)

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.