Pravda a lži kolem migrace I: Co je a co není konspirační teorie?

Adam Votruba píše o kontroverzním tématu migrace z pohledu domnělých a skutečných konspiračních teorií.

Tvrzení, že v Evropě dochází k výměně obyvatelstva za migranty z mimoevropských zemí, je obecně označováno za krajně pravicovou konspirační teorii (tzv. teorii velkého nahrazení). Za jejího původce bývá označován francouzský intelektuál Renaud Camus.

Camus sám ovšem ve svých textech zdůrazňuje, že pouze popisuje reálně probíhající proces, aniž by tvrdil, že k němu dochází na základě nějakého tajného plánu. Jinými slovy „velké nahrazení“ není ani konspirační, ani teorie. Je to empirická teze, která může být pravdivá nebo nepravdivá.

Nabízí se logická otázka, proč se politici a sdělovací prostředky hlavního proudu nepokoušejí uvedenou tezi vyvracet. Pokud by byla nepravdivá, pak by nebylo nic snazšího než poukázat na její vylhanost. Místo toho ji označují za konspirační či dezinformační narativ, což má sice diskvalifikovat kritiky migrační politiky, ale není to žádné stanovisko k věcnému obsahu údajného narativu. Například v politologických analýzách se dočteme, že francouzský kandidát na prezidenta Éric Zemmour je stoupenec krajně pravicové konspirační teorie „velkého nahrazení“. Pokud však usilujeme o analýzu, tj. o pochopení politické situace, pak nás nemůže zajímat dehonestační nálepka, ale faktický stav věci: Jak to s tou migrací je?

Důvodů, proč liberální tábor uvedenou tezi nevyvrací, je vícero, ale jedním z nejdůležitějších je skutečnost, že Renaud Camus a další mají pravdu, pokud jde o faktický stav věci. Míra přistěhovalectví do západoevropských zemí je v posledních desetiletích bezprecedentní – srovnatelná se stěhováním národů či osidlováním amerického kontinentu. Reálně dochází k tomu, že se v mnoha lokalitách stává domácí obyvatelstvo etnickou menšinou. Platí to o čtvrtích, o některých městech (např. Londýn) a může se to brzy týkat i celých zemí. Například Lucembursko již má polovinu obyvatel přistěhovaleckého původu.

I stoupenci liberálně levicového tábora tvrdí po faktické stránce to samé. Můžeme jako příklad ocitovat slova Stefanie von Bergové, poslankyně za německé Zelené, která roku 2015 prohlásila v Hamburku: „Naše společnost se změní, naše město se radikálně změní, jsem názoru, že za 20, 30 let nebudeme mít vůbec žádnou etnickou většinu v našem městě. To také říkají naši odborníci a odbornice na migraci: Budeme žít ve městě, které bude prosperovat díky tomu, že v něm bude mnoho různých etnických skupin, mnoho různých lidí a suprakulturní společnost. To je to, co budeme mít v budoucnosti. A já vám říkám zcela jasně, zejména směrem napravo: Je to tak dobře!“

Jaký je rozdíl mezi tzv. velkým nahrazením a suprakulturní společností, v níž neexistuje národnostní většina? Z hlediska reálného stavu věcí žádný. Proč tedy nebyla zelená politička obviněna ze šíření krajně pravicové konspirační teorie?

Zde jsme u jádra liberální propagandy. Ta zaujímá lživou pozici sestávající se ze dvou navzájem si odporujících výroků. V různých obměnách se snaží veřejnosti sugerovat, že:

1) K žádnému nahrazování původního obyvatelstva migranty nedochází.

2) Evropa má budovat multikulturní společnost a být maximálně ochotna přijímat migranty z jiných zemí.

Nemá příliš smysl řešit, jestli je to záměr, plán nebo náhoda. Důležitější je, že existují lidé, kteří z ideologických důvodů zásadní demografickou změnu ve složení evropského obyvatelstva podporují.

Bývalý ředitel německé kontrarozvědky Hans-Georg Maaßen v rozhovoru pro týdeník Echo říká, že německá levice podporuje demografickou změnu spíše skrytě, ale někteří z nich již začínají být otevření: „Postupně se zbavují studu a říkají, co skutečně chtějí. […] Společnost, o kterou oni usilují se má vyznačovat pestrostí, což je jeden ze základních stavebních kamenů levicové ideologie. Jakékoliv vlastenectví, jakýkoliv pocit identity jsou jim podezřelé a mají být zničeny. K tomu právě slouží i masové přistěhovalectví. […] Jsem právník a dlouho jsem se zabýval trestním právem. A jako právník konstatuji, že toto není žádná spiklenecká teorie, ale naléhavé podezření z páchání trestného činu. Část těch lidí přece otevřeně říká, že do roku 2050, nejpozději do roku 2100 chtějí, aby v Evropě nebyli už žádní bílí.“ (Echo, č. 24, 15. 6. 2023, s. 20.)

Zde má Hans-Georg Maaßen možná na mysli postoj Axela Steiera, ředitele neziskovky Mission Lifeline, která dopravuje migranty ze severní Afriky do Itálie. Steier se skutečně v tomto duchu vyjádřil, když napsal na svůj twitterový účet: „Žádný bílý chléb (tj. němečtí občané s bílou barvou pleti – pozn. A. V.) už nebude, protože vaši potomci se za 50–100 let rozhodnou (zjevně jinak než vy) pro partnera/partnerku, který není bílý. Dehomogenizace společnosti postupuje. Podporuji to svou prací.“ Jeho vyjádření přestalo být v posledních dnech na twitteru dostupné, ale je dohledatelné v řadě médií.

Rovněž místopředsedkyně německého sněmu Katrin Göringová-Eckardtová ze strany Zelených se již v roce 2015 vyjádřila pozitivně o očekávaných změnách způsobených masovou migrací: „Naše země se změní a to drasticky. Těším se na to.“ (Britský novinář Douglas Murray cituje ve své knize Podivná smrt Evropy ze svého rozhovoru s nejmenovaným německým intelektuálem, který mu řekl, že jeho národ si zaslouží pro svůj antisemitismus a předsudky být vyměněn. (Murray, Douglas: Podivná smrt Evropy. Praha 2018, s. 243.) [Pozn. red.: ke Katrin Göringové-Eckardtové viz také náš článek „Aféra v Německu: Nepotismus ve Spolkovém sněmu?“]

Skutečná spiklenecká teorie

V zájmu přesnosti je třeba říci, že kolem migrace existuje skutečná konspirační teorie. Ta však nemá nic společného s tím, co bylo dosud řečeno. V době vrcholící migrační krize se objevovalo na amatérských pravicových a krajně pravicových webech (dnes označovaných jako dezinformační weby) tvrzení, že existuje jakýsi Kalergiho plán, jehož cílem je smísit Evropany s přistěhovalci z Afriky a Blízkého východu a vytvořit tak „nahnědlou“ rasu. Tato smíšená rasa má mít nízké IQ a má být snadno ovladatelná. Jeden čas se objevovala tato fáma poměrně často, v posledních letech se však zdá, že již vymizela.

V tomto případě nelze pochybovat o tom, že uvedená konspirace má původ v extrémně pravicovém prostředí. Jedině tam je totiž přijímána základní premisa uvedeného narativu – totiž tvrzení, že míšení ras vede k degeneraci. V této premise lze rozpoznat rasismus hitlerovského typu. Označení údajného plánu jménem Richarda M. Coudenhove-Kalergiho dokresluje absurditu celé konstrukce. Coudenhove-Kalergi byl totiž jako míšenec přesvědčen o tom, že naopak míšenci jsou průměrně zdatnější než lidé „čisté rasy“.

Kalergiho postoj byl tedy antitezí hitlerismu. I tak ovšem přisuzoval rase význam, který by měl opravdový antirasismus odmítnout. Jeho názor představuje totiž také základ pro možné dělení populací na rasově hodnotnější a méně hodnotné. Pro zajímavost můžeme zmínit, že Kalergi považoval za rasově nejsmíšenější národy Židy a Rusy a platnost své teze obhajoval mj. tvrzením, že Židé jako rasově nejsmíšenější národ vládnou světu.

Jakkoliv údajný Kalergiho plán je pustou konspirací, pravdou je, že ředitel Alex Steier se vyjádřil v tom smyslu, že on sám pracuje pro takové smíšení Němců s migranty, aby už v Německu žádní běloši nebyli. Podíváme-li se na projekt Českého rozhlasu bojující s konspiračními teoriemi, nacházíme zde mezi skutečnými nebo domnělými konspiracemi i následující tvrzení: „Nelegální migrace z afrických zemí je organizovaná akce, která má vést k ovládnutí Evropy míšeneckou rasou.“ Jak se v tomto kontextu dívat na případ Alexe Steiera, který o sobě tvrdí, že právě s tímto cílem organizuje přepravu migrantů z Afriky do Evropy?

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.