Potravinový odpad na hlavu v EU

Graf týdne: Jak vypadá struktura potravinového odpadu v Evropské unii a kolik takového odpadu připadne v průměru na jednoho obyvatele?

Nová data Eurostatu za rok 2021 ukazují, že v EU vyhodilo přibližně 131 kilogramů potravin na obyvatele. Celkem se v EU vyprodukovalo 58,4 milionu tun potravinového odpadu, který zahrnuje jedlé i nejedlé části.

Ze všech ekonomických skupin připadalo nejvíce na odpad z domácností: 54 % celkového množství potravinového odpadu, což odpovídá 70 kg na obyvatele. Zbývajících 46 % tvořil odpad vznikající směrem nahoru v potravinovém řetězci: 21 % ve skupině výroba potravinářských výrobků a nápojů (28 kg), 9 % v restauracích a stravovacích službách (12 kg), 9 % v prvovýrobě (11 kg) a 7 % ve skupině maloobchod (9 kg).

Data ovšem nezahrnují všechny členské země, například nejsou k dispozici právě z Česka, ale i Německa, Řecka, Španělska, Kypru, Malty a Rumunska.

Organizace pro výživu a zemědělství OSN na konci září připomíná plýtvání jídlem v rámci Mezinárodního dne boje proti ztrátám potravin a plýtvání potravinami. Organizace odhadla, že v roce 2022 hladovělo asi 691 až 783 milionů lidí, přičemž střední hodnota je 735 milionů. Zatímco hlad a potravinová bezpečnost přetrvávají, odhaduje se, že 13 % světových potravin se ztratí v dodavatelském řetězci od posklizňové fáze před maloobchodem; dalších 17 % potravin se promarní v domácnostech, potravinářských službách a v maloobchodě.

Zdroj: Eurostat (2023)

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.