Odstraňování rtuti má českou stopu

Josef Buřič píše, že odstraňování rtuti by mohlo pomoct české vědě, pokud takovou příležitost budeme umět využít…

Na !Argumentu byl 31. ledna publikován článek o tom, že Evropská komise připravuje zákaz používání rtuti v celé EU.

Zdá se mi, že bychom k tomu měli také něco říci my, Češi. Připomeňme si, že to byl Jaroslav Heyrovský, jediný český nositel Nobelovy ceny za přírodní vědy (v roce 1959), který ve dvacátých letech minulého století zkonstruoval se svým japonským spolupracovníkem Šikatou polarograf (k principu fungování polarografu – viz zde). Unikátní analytický přístroj, který na bázi rtuťové elektrody pomohl podstatně zlepšit analytické možnosti v chemii.

Zdá se mi tedy, že bychom zde mohli také na něco navázat. Snad právě proto zde za pomoci programu Aplikace OP PIK byla vyvinuta a malým prototypem ověřena technologie separace rtuti ze spalin fyzikální cestou.

Česká republika by se tím mohla stát unikátním lídrem na poli čistění spalin. Stávající technologie sorpce těžkých kovů jsou založeny na jejich zachycování na filtrech, a tak se potýkají s velkými provozními problémy. Tyto kovy zachycené na filtrech se pak musí likvidovat např. na řízených skládkách pro nebezpečný odpad. Pro provozovatele je takové čistění spalin velmi provozně a ekonomicky náročné, a tak raději rezignovali na řešení problémů s rizikem postihu.

Technologii vyvinuli čeští inženýři pod vedením inženýra Tomáše Špirka ze společnosti GEC s.r.o. ve spolupráci s Technickou univerzitou Liberec, katedrou materiálů. Technologie je schopna separovat rtuť v elektromagnetickém poli s velmi vysokou koncentrací záchytu. Dochází k tomu, že v elektromagnetickém poli se daří zachycovat molekuly rtuti a takto zachycená rtuť může být dále využívána, případně likvidována. Tento průlom v technologii čistění spalin se podařil v laboratořích ÚJV Řež úspěšné ověřit na prototypovém zařízeni.

Vznikl užitný vzor č. 36946, který byl dne 14.02.2023 udělen k přihlášce užitného vzoru č. PUV 2023-40735, a jehož udělení pod názvem „Zařízení pro separaci těžkých kovů, zejména rtuti, ze spalin“ bylo zveřejněno dne 27.03.2023.

Až potud to vše vypadá jako hezký příběh, který však už nemá tak pozitivní konec.

Mladí vědci oslovili některé naše velké znečišťovatele. Především jde o teplárny či tepelné elektrárny, v jejichž odpadních plynech se rtuť vyskytuje ve stopovém množství.

Reakce takových firem byla zcela jednoznačná – my stejně musíme ukončit provoz do roku 2030 nebo 2035, tak proč bychom se tím vůbec zabývali. Stálo by nás to zbytečně jenom peníze. To raději budeme riskovat pokuty. Jak očekávám, dovedou tyto pokuty promítnout do svých cen za energii.

Pak je tu ještě jeden znečišťovatel a tím jsou krematoria. Tam spaliny obsahují rtuť z amalgámu zubních plomb. Zde se blýská na lepší časy. Zdá se, že provozovatelé krematorií jsou si vědomi vážnosti problému. Snad také proto, že jejich činnost nekončí. Provozní zkoušky zde budou zahájeny v nejbližší době.

A úplně naposled. Jestlipak se najde mezi českými europoslanci někdo, kdo požádá, aby tato nová česká metoda odstraňování rtuti z odpadních plynů byla alespoň zmíněna ve stanovisku Evropského parlamentu.

Moc na to ale nevěřím. Nakonec nebyl by to ani první, ani asi bohužel poslední případ, jak propást příležitost pro českou vědu.

Jak rád bych se mýlil…

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.