Nová zpráva Labour viní z volební porážky Corbynovo vedení

Negativní vnímání vedení Jeremy Corbyna, pochybnosti o předvolebním manifestu a ambivalentní postoje k Brexitu vedly ke katastrofickému výsledku voleb v prosinci 2019.

Labouristická strana má před sebou těžký úkol, má-li se vrátit k moci, konstatuje nová studie, která hodnotí výkon stranické volební mašinérie v době posledních parlamentních voleb v prosinci 2019. Studie hodnotí jako příčinu porážky nefunkčnost, toxičnost a spodní proudy ve straně během volební kampaně.

Negativní vnímání vedení Jeremy Corbyna, pochybnosti o předvolebním manifestu a ambivalentní postoje k Brexitu vedly ke katastrofickému výsledku voleb v prosince 2019, shrnuje 150 stran dlouhá zpráva z pera skupiny Labour Together.

Porážka však byla i důsledkem vývoje v posledních dvou dekádách – došlo k demografické a politické změně, která stranu poškodila a představuje problém i pro volby v roce 2024. Rozpadla se labouristická volební koalice a stranu odmítla řada komunit, ve kterých doposud působila a reprezentovala voliče. „Ve srovnání s rokem 2017 jsme ztratili všechny typy voličů všude kromě Londýna,“ konstatuje zpráva dále.

Zpráva uvádí i další poznatky:

  • Labouristé neměli v roce 2018 jasnou volební strategii, chyběl koherentní vzkaz, který přesvědčil voliče v roce 2017: „Pro mnoho, ne pro pár“.
  • Nebylo jasné, kdo ve volební kampani stranu vlastně vede. Díky rokům bojů se vztahy ve straně zhoršily a vytvořila se „toxická kultura“ a „významná strategická a operační nefunkčnost“.
  • Konzervativní strana překonala Labouristy v oblasti digitální komunikace. Toryové bodovali s heslem „Dotáhnout Brexit“.
  • Strana měla nerealistické představy o mandátech a mnozí kandidáti nedostali dostatečnou podporu strany.

Skupina Labour Together sjednocuje poslance strany z různých myšlenkových tradic. Patří sem například Ed Miliband a další osobnosti, které dnes zastávají pozice ve stínové vládě současného lídra Kaira Starmera.

Zpráva jako důležitý moment porážky identifikuje „faktor Jeremy Corbyna“.  Pro konzervativce se „zastavení Corbyna“ stalo hlavním motivem, který rezonoval i v širším elektorátu, nejen u skalních konzervativců. Kdyby byl Corbyn v roce 2019 tak populární jako v roce 2017 výsledek by byl o 6 % vyšší.

Jednotlivé politické kroky a agenda předvolebního manifestu strany byly populární a měly podporu. Pochybnosti se týkaly vedení strany a také převažovala představa, že „balíček slibů“ je jako celek nesplnitelný a nerealistický.

Dalším poznatkem, který zpráva předkládá, je upadající podpora strany v řadě jádrových volebních okrsků zamaskovaná překvapivým úspěchem ve volbách v roce 2017. Předpokládá se ztráta dalších volebních okresů a parlamentních mandátů. Velké obavy budí pokles podpory strany ve Skotsku.

Zpráva pak doporučuje, aby se strana zaměřila na vybudování koalice kolem myšlenky transformační hospodářské změny, která bude postavena na řešení problémů, se kterými se voliči potýkají v běžném životě, a na budování důvěry a důvěryhodnosti strany. Před stranou podle zprávy leží velmi těžký úkol.

Očekává se, že nové Starmerovo vedení bude zprávě věnovat odpovídající pozornost. Starmer je šéfem strany od dubna a zatím se mnoha novými politickými nápady neblýskl.

Corbynovo křídlo ve straně poukazuje na to, že nikoliv vedení strany, ale především Brexit přispěl k volební porážce v prosinci 2019. Corbynovi příznivci upozorňují, že autoři zprávy nebrali při přípravě textu v potaz názory a zkušenosti řady klíčových postav strany, včetně Jeremy Corbyna.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.