Průzkum ukázal nespokojenost s reakcí EU na pandemii

Celkem 46 % dotázaných v 9 zemích EU zhodnotilo reakci EU negativně. Například 58 % Francouzů míní, že EU se stala „irelevantní“.

Evropané z devíti členských zemí EU nejsou spokojeni s tím, jak si EU poradila s pandemií. Nový průzkum veřejného mínění ukazuje významný nesouhlas s evropskou reakcí a požadavek širší kooperace.

Průzkum připravený Evropskou radou pro mezinárodní vztahy ukazuje, že představa, že by se pandemie mohla stát novým zdrojem důvěry ve vládní instituce a posílit potřebu evropské koordinace, je jen zbožným přáním.

Průzkum se konal na konci dubna a počátku května mezi 11 tisíci respondenty v 9 členských státech EU (Itálie, Francie, Španělsko, Portugalsko, Bulharsko, Polsko, Německo, Dánsko a Švédsko). Ukázal, že 46 % dotázaných si myslí, že EU během pandemie nedostála své odpovědnosti. V některých zemích je nespokojenost značná. V Itálii a ve Francii 63 a 61 % dotázaných nesouhlasí s tím, že by EU plnila svoje povinnosti. Mezi 9 zeměmi není ani jedna, kde by většina vyslovila spokojenost s politikou EU v době pandemie. Nejvyšší počet spokojených byl v Portugalsku, kde se jednalo o 36 % dotázaných.

Mnozí respondenti míní, že EU byla během krize „irelevantní“.  S tímto názorem souhlasilo 58 % dotázaných Francouzů a 52 % dotázaných Portugalců. I v zemích, kde si většina nemyslí, že se EU stala irelevantní, větší část dotázaných s tímto názorem souhlasila.

Studie vznikla ještě před tím, než Evropská unie začala opravdu prosazovat vznik společného fondu obnovy. Nicméně jeden z autorů studie, Mark Leonard si není jist, že by se na výsledcích něco změnilo: „Nacházíme se v okamžiku, kdy se s odpovědí EU spojuje více naděje…, ale pokud tato naděje nebude rychle naplněna, stejně dobře bychom mohli vidět odpor.“

Přes negativní hodnocení průzkum ukázal, že většina dotázaných si myslí, že pandemie ukázala potřebu větší evropské koordinace.

Dalším zjištěním průzkumu je fakt, že Evropané vnímají, že Evropa v době krize musí jednat na vlastní pěst. Zvláště se zhoršil jejich pohled na USA a na Čínu.

Více informací včetně grafů najdete v odkaze (v angličtině).

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.