Obnova po „koroně“ bude nějakou dobu trvat

Zpráva OECD ocenila záchranné balíčky a uvádí, že je třeba v této podpoře pokračovat.

OECD odhaduje, že světový ekonomický výkon se pravděpodobně přiblíží své předpandemické úrovni až na konci roku 2021. Obnova se však velmi liší v závislosti na regionu.

„Poprvé od začátku pandemie nyní existuje naděje na lepší budoucnost,“ píše hlavní ekonomka OECD Laurence Booneová v novém ekonomickém výhledu, ale je třeba ihned dodat, že cesta k oživení je plná nebezpečí a navíc pro některé země delší než pro ostatní.

Globální ekonomika se letos sníží o 4,2 %, ale příští rok bude růst stejným tempem, uvádí se ve zprávě. 37 členských států OECD letos zaznamená hlubší pokles (-5,5 %) a následné oživení bude méně silné. Německo se může přinejmenším uklidnit tím, že jeho ekonomika se letos zmenšuje méně než ekonomika eurozóny.

Skutečnost, že se globální ekonomice daří lépe než USA nebo eurozóně, je způsobena především Čínou. Země, ze které se COVID-19 rozšířil do celého světa, je jedinou významnou ekonomikou, která se letos nezmenšuje (+1,8 %). Kromě toho dojde v příštím roce k růstu, který bude obzvláště silný při prognóze 8 procent.

Všeobecné ekonomické zotavení bude záviset také na vakcíně a její distribuci.

Dochází k nárůstu nerovnosti

Obzvláště těžce byl zasažen sektor nízkých mezd. „Počet odpracovaných hodin klesl zvláště prudce u pracovníků s nízkou kvalifikací a nízkými příjmy,“ uvádí se ve zprávě. „To přispívá k již tak vysoké úrovni nerovnosti, která existovala před pandemií.“

Zpráva OECD hodnotí kladně záchranné balíčky a pokládá za důležité v této podpoře pokračovat a zajistit přežití průmyslových odvětví, společností a pracovních míst s nimi spojených,“ uvedla Booneová.

OECD doporučuje investice do „vzdělávání, zdraví a digitální infrastruktury“. Je nutné zvrátit růst chudoby a nerovnosti příjmů – ale zejména je třeba spolupráce na mezinárodní úrovni k překonání globální krize. Booneová doufá, že svět po pandemii bude „možná do značné míry stejný, ale o něco lepší“.

Podle nejnovější prognózy OECD německý hrubý domácí produkt (HDP) poklesne oproti předchozímu roku o 5,5 %. Z 10 zemí s největším podílem na globálním HDP zažívá největší propad Indie a Spojené království. Pouze čínský HDP bude i nadále růst o 1,8 %. OECD očekává v příštím roce křehké oživení. Do konce roku 2021 však bude produkce v mnoha zemích stále pod úrovní z konce roku 2019 a výrazně pod úrovní předpovídanou před pandemií. Zdroj: Statista.

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.