Co se naučíme díky pandemii COVID-19?

Experti byli šokováni tím, jak velká je míra ekonomické a sociální zranitelnosti v rámci současné pandemie. A lekce?

Martin Wolf rozepisuje důležité lekce pro lidstvo, které se nám mohou hodit při další pandemii.

První lekce, píše Wolf, je to, jak obrovské škody může způsobit i mírná pandemie. „Mírná“ nepoužívá proto, aby podceňoval utrpení nemocných či počty zemřelých, ale historicky – ve srovnání s jinými pandemiemi.

Experti byli šokováni tím, jaká velká je míra ekonomické a sociální zranitelnosti. Wolf se odvolává na aktuální studii, na které se podílel i Larry Summers (psali jsme o něm v souvislosti s hypotézou setrvalé stagnace). Autoři odhadují náklady v USA na 16 bilionů dolarů. Je to 75 % amerického HDP. Kromě ekonomických nákladů, jsou tu úmrtí, zdravotní postižení a další „náklady“. Je to čtyřikrát více než náklady spjaté s Velkou recesí.

Wolf srovnání počty mrtvých se „španělskou“ chřipkou či morem ve středověku. I z tohoto srovnání je patrné, že se jedná o mírnou pandemii.

Wolf se také dívá na studie, které byly v minulosti k pandemiím a očekávaným dopadům sepsány. Například studie Evropské komise z roku 2006 tvrdí, že makroekonomické dopady pandemie by nebyly velké, což zní dnes až směšně.

Proč jsou tedy ekonomické náklady tak obrovské, ptá se Wolf. Odpověď zní, protože si je můžeme dovolit jako bohaté společnosti.

Reakce je spjatá s ekonomickými možnostmi a sociálními hodnotami dnešní doby.

Někteří tvrdí, že to jsou hlavně ty lockdowny, uzavření ekonomiky, které jsou zodpovědné za velké náklady. Ti stejní lidé tvrdí, že jsme měli nechat koronavir projít volně společností.

Jenže to je velmi sporné. Jak upozornil i MMF, čím větší bude nákaza, tím více budou mít lidé tendenci se sami chránit a izolovat. Stejně tak Institute of New Economic Thinking uvádí, že nejlepší strategií je virus zcela potlačit – viz také název jeho analýzy: to save the economy, save the people first.

Wolf se znovu vrací ke statistikám srovnávajícím země, které si daly za cíl potlačení viru, a ty druhé, které si vybraly trade off (mrtví kontra ekonomika). Platí, že první skupina si vedla lépe.

Skupina, která byla ochotna obětovat více životů, skončila s tím, že má více mrtvých a horší stav ekonomiky.

Vzhledem k číslům v Evropě je vidět, jak obrovská chyba to byla, když se nevytrvalo a virus se nepodařilo zcela potlačit. Dá se jistě trasovat a testovat, ale při současných číslech nákazy to není možné.

Musíme se toho z koronavirové situace ještě hodně naučit, protože další pandemie může být mnohem nebezpečnější než tato. Aktuálně musíme z nebezpečného stavu utéct co nejrychleji, k čemuž potřebujeme globální kooperaci, píše Wolf. Náklady jsou velké, ale naštěstí je mohutná i vědecká odezva. Je potřeba vyrobit vakcíny a distribuovat je. Pamatovat na to, že globální výzva potřebuje globální kooperaci.

COVID-19 byl mnohem horší šok pro ekonomiku, než se čekalo. To je velké poučení. Není těžké si představit mnohem zákeřnější virus. Příště ho musíme potlačit rychleji. Hodně lidí si nyní stěžuje na nedostatek svobody. Nicméně zákonem politiky, dnes a napořád, by měla být bezpečnosti lidí, končí Wolf svůj komentář.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.