Jaderný úkrok stranou

Jaromír Janda hodnotí poslední, poněkud cimrmanovský, vývoj kolem diskuze nad dostavbou jaderné elektrárny Dukovany.

Věhlasný český vynálezce Jára Cimrman by měl jistě radost, že jeho pověstný myšlenkový manévr pro vyřešení neřešitelného známý jako úkrok stranou v našem případě v podobě bezpečnostního posuzování uchazečů před samotným zahájením výběrového řízení, nachází uplatnění i dnes při hledání cesty, jak konečně začít s projektem výstavby nového jaderného zdroje elektrárny Dukovany. Neplatí ovšem jeho závěr, že víme vše, nevíme nic, protože s jistotou víme, že s postupným odstavováním uhelných elektráren a časem také s koncem provozu současných bloků jaderné elektrárny Dukovany budeme mít značný nedostatek elektrické energie pro náš průmysl, naše firmy a domácnosti.

O tomto hrozícím nedostatku elektrické energie, pokud nedojde k výstavbě nových jaderných zdrojů, se můžeme dočíst ze Státní energetické koncepce naposledy aktualizované v roce 2015 a dále v dalších navazujících vládních dokumentech kde je rovněž rozvedeno, jaké kroky, úkoly a v jakých termínech je třeba splnit, abychom nedostatku energie předešli a včas vybudovali dostatečné nové zdroje (a to jak obnovitelné, tak jaderné) pro zajištění potřeb našeho průmyslu, našich firem a domácností.

Bohužel úkoly a termíny z těchto vládou schválených dokumentů se nedaří naplňovat a jsme donekonečna svědky naivních diskusí politiků zejména opozičních, ale i některých z vládní koalice na téma dotací, obnovitelných zdrojů a baterií, nebo kdo může a kdo nemůže být obchodním partnerem a dodavatelem pro naše nové projekty. Ponechme teď stranou, že podobné diskuse (a z nich plynoucí řešení a opatření) narušují tržní prostředí a v konečném důsledku vedou k nižší efektivitě alokace zdrojů a tím růstu cen a nákladů, což nakonec všichni zaplatíme. Na všech těchto diskusích politiků je přímo tragické, že postrádají elementární znalosti toho, o čem hovoří a bohužel také rozhodují. Jsme pak svědky, kdy namísto odborníků a lidí kteří mají zkušenosti z realizace konkrétních projektů výstavby velkých energetických celků, ať jde o techniky anebo ekonomy, sledujeme diskuse lidí, kteří se omylem dostali do poslanecké sněmovny, nemají tušení, jak postavit hrad z písku, ale diskutují o výstavbě jaderných elektráren.

Ve všech diskusích téměř nenajdete odborníky, a především zástupce firem, kteří mají s výstavbou velkých energetických celků zkušenosti z konkrétních projektů ať u nás doma anebo v zahraničí. Podobná situace je v případě Vládního výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů, kde sice je pár odborníků z energetiky, tuším že tři, ale nenajdete jediného zástupce průmyslu. Jak potom příprava výstavby nových zdrojů může vypadat, kdo hájí zájmy našeho průmyslu a našich firem a kdo více ohrožuje naši energetiku, než když o ní rozhodují nekompetentní politici bez elementárních technických nebo ekonomických znalostí. Ale možná je cílem opozice, a bohužel i některých politiků vládní koalice, jen dělat problémy pod heslem čím hůře, tím lépe. Důsledky takového nezodpovědného přístupu pak ovšem poneseme všichni a koukat na televizi můžeme při svíčkách.

Abychom se vrátili k aktuálním událostem. Onen úkrok stranou v podobě bezpečnostního posuzování uchazečů před samotným zahájením výběrového řízení není možná zcela optimální v procesu přípravy projektu, ale za daných okolností v našem případě umožňuje vyřešit aktuální patovou situaci bezbřehých diskusí politiků, neztrácet čas při další přípravě výběrového řízení nového jaderného zdroje elektrárny Dukovany a přitom vyhovět všem požadavkům. Pokud se chceme s přípravou výstavby nového jaderného zdroje elektrárny Dukovany konečně posunout dál, získat co nejlepší a pro nás nejvýhodnější nabídky od co nejvíce zájemců, tak aby byla co největší konkurence nabídek a abychom stihli realizovat celou výstavbu nového zdroje včas. Je nezbytné zahájit výběrové řízení se všemi již oslovenými zájemci a to co nejdříve. Posuzovat nabídky všech uchazečů z technického, technicko-bezpečnostního, obchodního a ekonomického hlediska je podstatou výběrového řízení. Diskuse amatérů z poslanecké sněmovny k zajištění naší energetiky a výstavbě nových zdrojů vede leda k blackoutu a zpátky do jeskyně.

Mimochodem vítězem přípravy a budoucí výstavby by neměl být nikdo jiný než náš průmysl a naše firmy, protože zaměstnávají naše lidi. Toto by bez diskusí měl být společný zájem všech politiků, kteří myslí především na zájmy našeho státu, našeho průmyslu, našich firem a našich lidí, nikoli na zájmy cizí.

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.