Studie: Hodnocení EU týkající se glyfosátu vychází z chybných vědeckých poznatků

V prosinci 2022 vyprší povolení EU pro glyfosát. Konsorcium výrobců glyfosátu (v čele se společností Bayer) předložilo dokumentaci požadující opětovné povolení tohoto pesticidu.

Boj o glyfosát se vrací. Nová vědecká analýza zjistila, že většina studií, které průmysl předložil orgánům EU k prokázání bezpečnosti glyfosátu, nesplňuje základní mezinárodní vědecké standardy stanovené OECD. To přichází ve chvíli, kdy se Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA – European Food Safety Authority) chystá zahájit nové hodnocení glyfosátu, klíčové složky nechvalně známého přípravku na hubení plevele Roundup.

„Kvalita těchto studií, ne všech, ale mnoha z nich je velmi špatná. Zdravotnické orgány … přijaly některé z těchto velmi špatných studií jako informativní a přijatelné, což není z vědeckého hlediska opodstatněné,“ řekl deníku Guardian Siegfried Knasmüller, hlavní autor analýzy.

V roce 2015 dospěla Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) Světové zdravotnické organizace k závěru, že glyfosát je pravděpodobně pro člověka karcinogenní. Pesticidy, které mohou způsobit rakovinu, musí být podle právních předpisů EU zakázány. V roce 2017, po dvou letech kontroverzí a skandálů, však EU glyfosátový přípravek na hubení plevele společnosti Monsanto znovu schválila, i když na neobvykle krátké období pěti let namísto běžného patnáctiletého období.

V USA mezitím tisíce obětí rakoviny (na základě stanoviska IARC) vedly proti společnosti Monsanto zásadní soudní spory a společnost Bayer (nový vlastník Monsanta) byla nucena zaplatit odškodné ve výši miliard amerických dolarů. Důkazy získané během těchto soudních sporů ukázaly, že společnost Monsanto aktivně podkopávala vědecké poznatky týkající se škodlivých účinků glyfosátu.

V prosinci 2022 vyprší povolení EU pro glyfosát. V prosinci 2019 předložila Skupina pro obnovu glyfosátu (GRG – Glyphosate Renewal Group), konsorcium osmi výrobců glyfosátu v čele se společností Bayer, dokumentaci požadující opětovné povolení tohoto pesticidu.

Tento nový vědecký přezkum opět ukazuje na bolavé místo: zdá se, že jak národní regulační orgány, tak orgány EU důkladně nezkoumají kvalitu vlastních studií průmyslu. Zároveň odmítly téměř všechny veřejně recenzované vědecké studie.

Nová vědecká analýza ukazuje, že z 53 průmyslových studií, které výrobci glyfosátu předložili v předchozím procesu schvalování glyfosátu, lze na základě platných směrnic OECD hodnotit jako vědecky „spolehlivé“ pouze dvě. Z těchto studií je 34 „nespolehlivých“ a 17 pouze „částečně spolehlivých“.

Linda Birnbaumová, bývalá ředitelka amerického Národního institutu pro environmentální zdravotní vědy (NIEHS – National Institute for Environmental Health Sciences), uvedla, že přetrvává problém, který se netýká pouze glyfosátu, a to, že regulační orgány berou průmyslové studie „za slovo“, zatímco ignorují varovné signály ze strany výzkumu, který není financován průmyslem.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin uvedl, že se k analýze nemůže vyjádřit, ale že všechny zúčastněné strany budou mít možnost předložit připomínky k návrhu hodnocení glyfosátu.

Úřad EFSA a Evropská agentura pro chemické látky (ECHA – European Chemicals Agency) obdržely návrh hodnocení glyfosátu, který provedly čtyři členské státy EU, a nyní začnou posuzovat jeho závěry. Vnitrostátní orgány Francie, Maďarska, Nizozemska a Švédska – známé jako Skupina pro posuzování glyfosátu (AGG – Assessment Group on Glyphosate) – přezkoumaly všechny důkazy předložené společnostmi, které usilují o obnovení povolení k uvádění této látky na trh v EU. Návrh zprávy skupiny AGG má přibližně 11 000 stran.

EFSA a ECHA nyní uspořádají souběžné konzultace o návrhu zprávy. Tyto konzultace budou otevřené veřejnosti a budou zahájeny v prvním zářijovém týdnu tohoto roku.

Glyfosát má v současné době harmonizovanou klasifikaci jako látka způsobující vážné poškození očí a jako látka toxická pro vodní organismy s dlouhodobými účinky, a to před a po posouzení agenturou ECHA v roce 2017. Klasifikace z hlediska mutagenity pro zárodečné buňky, karcinogenity nebo reprodukční toxicity nebyla opodstatněná. Současný návrh čtyř členských států nepředpokládá změnu stávající klasifikace.

Jakmile agentura ECHA přijme své stanovisko ke klasifikaci glyfosátu, úřad EFSA dokončí vzájemné hodnocení a zveřejní své závěry, což se očekává koncem roku 2022. Na základě tohoto posouzení rizik Evropská komise rozhodne, zda glyfosát obnoví, či nikoli.

Vědeckou studii najdete zde. Otázky a odpovědi ke studii jsou zde. Základní informace o dosavadním průběhu boje proti glyfosátu najdete zde. „Procedure and outcome of the draft Renewal Assessment Report on glyphosate“ (Postup a výsledek návrhu zprávy o posouzení obnovy týkající se glyfosátu) je k dispozici zde.

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.