Vývoj v Peru ukazuje na těžký začátek obnovy politiky

Úpadek demokracie se projevuje agresivní dominancí nejkonzervativnější pravice a dezorientací levice, která trpí mimo jiné sektářstvím. Peru ukazuje cestu záchrany. 

Přední portugalský akademik a sociolog Boaventura de Sousa Santos komentuje ve svém textu otázku politické obnovy ve vztahu k příkladu Peru. Třetí dekádu 21. století charakterizuje podle autora úpadek demokratického soužití. Tento úpadek má dvě tváře.

Na jednu stranu jde o agresivní dominanci politických sil spojených s nejkonzervativnější pravicí.  V Latinské Americe se tato agresivita projevuje obnovenou přítomností extrémní pravice – jde například o nenávistný rasistický a genderový diskurz na sociálních sítích, o vnucování obrazů nepřítele (komunismus, extrémismus, čip zabudovaný do očkování) nebo popírání závažnosti reálných nebezpečí (například právě pandemie nemoci Covid-19). Dále se jedná o využití narativu o nedemokratickém převratu za účelem obnovení řádu údajně ohroženého jeho bezprostředním podvracením, který ovšem plánují právě ti, kdo se ho údajně snaží zastavit. Nakonec se jedná o obnovování nezákonných polovojenských skupin spolupracujících se státem.

Druhou tváří úpadku demokratického soužití je podle Sousa Santose dezorientace levicových sil, které se také projevují různými způsoby. Zde se jedná o ztrátu spojení s potřebami, narativy a také aspiracemi lidových skupin, nebo o výhradní zaměření se na krátkodobé volební strategie, když není jasné, zda volby samotné budou svobodné a férové. Dále jde ale i o nárůst dogmatismu a sektářství. Sektářství na levici vede k neschopnosti identifikovat to, co navzdory všemu spojuje různé levicové síly, a pragmaticky ovlivňovat tyto body sjednocení tak, aby levice nabídla věrohodnou politickou alternativu (poslední obětí této neschopnosti se v roce 2021 stala ekvádorská levice).

Ekvádor bude mít konzervativního prezidenta

Toxická kombinace těchto dvou tváří demokratického úpadku má za následek, že jsou lidé pořád zranitelnější vůči stále divočejšímu kapitalismu, věčnému kolonialismu a o nic méně věčnému patriarchátu. A podle kontextu pak následuje jedna ze tří cest: a) podlehnout zoufalství a rezignovat, dát se na cestu zločinu či spásy a pokorně jako jehňata pak vítat ochranu transcendentních vlků náboženského kapitalismu; b) vzbouřit se mimo instituce, což znamená sociální výbuchy, které mohou zahrnovat třeba okupování městských prostorů (Indie, Kolumbie), drancování obchodů a supermarketů (Jižní Afrika) nebo ničení soch otrokářů a historii usvědčených vrahů (Jižní Afrika, Spojené státy, Kolumbie a Brazílie).  A konečně je tu třetí možnost, c) organizovat se, aby posílila možnost transformace politického a sociálního systému, volit kandidáty, kteří tuto transformaci slibují. A pouze tato poslední cesta je cestou k záchraně demokratického soužití, míní portugalský sociolog.

Otázka zvýšení daní na financování nepodmíněného příjmu vyvolala v Kolumbii protesty

Politické transformace v Latinské Americe mají dnes tři tváře, míní dále Sousa Santos. Jde o záchranu prostřednictvím lidových kandidátů po kruté zkušenosti s neoliberálními pravicovými vlády (v Mexiku Andres Manuel López Obrador, v Argentině Alberto Fernández a v Bolívii Luis Arce). Dále se jedná o záchranu prostřednictvím transformace politického systému (ústavní reforma v Chile) a nakonec o záchranu prostřednictvím sázky na neznámé kandidáty, jejichž původ a dosavadní trajektorie ale naznačuje riziko politického bianco šeku (případ Peru). Všechny tyto cesty jsou určitými nadějemi.

Pedro Castillo se stal 28. července prezidentem Peru, a ještě před pár měsíci o něm nikdo nic nevěděl. Castillo je vesničan, učitel na prvním stupni, člen zdejší domovní obrany a odborář, který v sobě koncentruje všechny charakteristiky peruánského obyvatelstva, které bylo vždy ekonomicky, politicky i sociálně marginalizováno z důvodů třídních, rasových a sexistických (jde o pozůstatek hispánského kolonialismu, který byl v podstatě rasově-kastovní-pozn.red.).

Volby v Peru těsně vyhrál politický outsider, odborář a evangelík Pedro Castillo

Pravicové síly se pokusily o to udělat vše možné pro to, aby zabránily inauguraci Pedra Castilla. Svolávaly protesty, organizovaly procedurální obstrukce voleb, démonizovaly Castilla, mobilizovaly ozbrojené síly a církev, aby zastavily „podvracení“. Situaci komplikovala skutečnost, že Castillo vyhrál s malým náskokem. Pravicové síly tentokrát neuspěly, protože čelily záchrannému faktoru. Castillo se identifikuje se všemi, kteří byli vyloučeni z dějin Peru. V Peru se každý čtvrtý člověk vidí jako jeden z mnoha andských nebo amazonských původních obyvatel, kteří se stali oběťmi těžebního průmyslu (v Peru je těžba mědi, stříbra, zlata, zinku, olova, molybdenu, cínu nebo boru pilířem zdejšího hospodářství). Castilla z velké části podpořili voliči z provincií Peru, kde obyvatelé trpí dopady působení těžařů. Není také divu, že nově zvoleného prezidenta proti útokům jeho politických oponentů bránily v ulicích hlavního města tisíce domorodců, rolníků a dalších lidí z venkova. A toto hnutí nevzniklo náhodou. Mělo zázemí v městském hnutí mládeže, které se v říjnu roku 2020 postavilo nelegitimní vládě na obranu demokracie. Ukázala se tu možnost nových mezigeneračních aliancí a spojenectví mezi městem a venkovem, která má dnes nový a zvláštní význam i jinde (například Kolumbie).

Reálný neoliberalismus v Peru a Kolumbii

Nicméně problémy Castilla a složení jeho nové vlády ukazují i na další problém: na dezorientaci a roztříštěnost levicových sil. Nezbytná spojenectví odhalila ruptury uvnitř levice. Jde o složité trhliny, ve kterých se projevuje staré taktické a strategické soupeření, které dominovalo staré levici a dále nové soupeření o prioritě a povaze boje proti rasové a sexuální diskriminaci. Na rozdíl od Ekvádoru se zdá, že toto rozdělení není tolik o těžebním vykořisťování a o sociální nerovnosti, kterou způsobuje. Je tu souvislost hlavně s rozdělením mezi pokrokovou levici v rovině socioekonomické rovnosti a konzervativní v rovině zvyků a identit. Toto rozdělení bylo v Peru někdy překryto obviněním z extrémismu, připomínkou Světlé stezky (která je v Peru ve skutečnosti dávno pohřbena, což neplatí o krajně pravicové kontrarevoluční subverzi). Tyto rozpory byly nicméně evidentní při vytváření nové peruánské vlády, i když se je podařilo překonat. Alespoň prozatím.

Nic není zatím jisté kromě jistoty, že pravicové a krajně pravicové síly budou ostražité a nenechají si ujít příležitosti, které jim nová vláda nabídne, aby tak porazily naději latinskoamerického kontinentu. Lidé v Peru dostali i navzdory vyloučení a ponížení v minulosti ve zvolení Castilla naději na to, že bude zárukou pro boj za spravedlivější společnost.

Psali jsme:

V Latinské Americe posiluje sociálně konzervativní levice

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.