Stane se Severní mořská cesta novou globální obchodní trasou?

Severní trasa zkracuje dobu cesty mezi jihovýchodní Asií a severozápadní Evropou a přispívá ke snižování emisí CO2.

V rámci Východního ekonomického fóra konaného na začátku září ve Vladivostoku proběhlo třetí zasedání Veřejné rady Severní mořské cesty (dále jen Rada NSR), kterému předsedali generální ředitel státní korporace Rosatom Alexej Lichačov a předseda představenstva společnosti Sovcomflot Sergej Frank. Rada vznikla v roce 2019 z iniciativy Rosatomu jako provozovatele infrastruktury Severní mořské cesty.

Hlavním tématem setkání byla diskuse o perspektivách vytvoření celoročního mezinárodního námořního dopravního koridoru světového významu, který vedle tradičních dopravních tras spolehlivě propojí země asijsko-pacifického regionu s Evropou přes Severní ledový oceán, informoval web arcticway.info.

Kulatého stolu se zúčastnilo více než 100 odborníků, podnikatelů a akademiků z Ruska, Japonska, Číny, Norska, Finska a Spojených arabských emirátů v on-line i off-line formátu. Veřejná rada Severní mořské cesty byla koncipována jako platforma pro konstruktivní diskusi o plánech a hledání odpovědí na otázky všech stran a partnerů zainteresovaných na rozvoji této trasy.

Narůstající význam severní dopravní tepny

Alexej Lichačov prohlásil, že přechod na koncepci Velké severní námořní cesty (Great Northern Sea Route – GNSR) usnadní zahraničním kolegům vnímání hlavní dopravní tepny Arktidy a strukturování práce na rozvoji ruských regionů podél celé námořní trasy mezi západní a východní námořní hranicí Ruska. „Velkou severní mořskou cestu vnímáme jako dopravní námořní koridor, který zahrnuje teritoriální vody a výlučnou ekonomickou zónu Ruska od státní námořní hranice s Norskem v Barentsově moři až po státní námořní hranici s Korejskou lidově demokratickou republikou na východě. Tato vodní plocha zahrnuje také Severní mořskou cestu. V zájmu rozvoje mezinárodního tranzitu plánujeme výstavbu dvou velkých high-tech kontejnerových terminálů na západě a na východě – konkrétně v Murmansku a Vladivostoku. Abychom efektivně rozvíjeli GNSR po celé její délce, určíme klíčová místa pro export a pobřežní plavbu, vybudujeme nové přístavy a terminály. Komplexní vize GNSR nám navíc umožní lépe posoudit všechny potřeby přístavní infrastruktury, dopravních lodí a možnosti logistických přechodů po souši,“ zdůraznil.

Sergej Frank, vedoucí Veřejné rady NSR a předseda představenstva společnosti Sovcomflot, poznamenal, že Severní mořská cesta bude mít stále větší význam jako vnitrostátní dopravní tepna i mezinárodní dopravní koridor. Klíčový faktor spolehlivého fungování NSR spočívá v řešení otázky zajištění celoroční plavby po celé vodní ploše Severní mořské cesty, včetně její východní části. „Všichni vidíme základní předpoklady pro to, aby se Severní mořská cesta stala jak spolehlivou a efektivní hlavní dopravní tepnou pro řešení problémů národních projektů, tak jedním z prvků globálního logistického systému 21. století. I v podmínkách ekonomického poklesu spojeného s pandemií COVID-19 hledají podniky nové trasy, které umožňují dosáhnout optimálních přepravních nákladů a snížení uhlíkové stopy. Zdá se být zřejmé, že v tomto smyslu budou schopnosti NSR žádané, a je to jen otázka času a úsilí všech zúčastněných stran,“ řekl Sergej Frank.

Dubajská společnost DP World zvažuje svou roli v oblasti Severní mořské cesty

Dubajský provozovatel přístavů a svobodných zón DP World se zaměřuje na Rusko a podepsal dohodu o „studii“ proveditelnosti nového kontejnerového přístaviště na ruském Dálném východě.

Nové přístaviště (pokud bude studie kladná) pomůže rozšířit obchodní námořní přístav Vladivostok jako „hlavní překladiště spojující náklad ze zemí východní Asie do severozápadní Evropy po severní námořní cestě“. Na studii se bude podílet společnost Fesco, přední ruská přepravní společnost.

Dohodu v Petrohradě podepsali sultán Ahmed Bin Sulayem, předseda představenstva a generální ředitel skupiny DP World, a Alexej Lichačev, generální ředitel Rosatomu. Podle podmínek dohody DP World a Rosatom založí společný podnik, který bude investovat do dopravních a logistických kapacit podél severního tranzitního koridoru, budovat je a provozovat.

Kratší a nepřetížená trasa v globalizovaném světě

Severní trasa zkracuje dobu cesty mezi jihovýchodní Asií a severozápadní Evropou až o 19 dní. Mezi těmito dvěma kontinenty probíhá třetina světového obchodu a úspora času přepravy výrazně sníží emise CO2. Na severním tranzitním koridoru není rozhodující šířka a ponor plavidel. Nová alternativní trasa není přetížená, je kratší, efektivnější a rychlejší.

V roce 2020 bylo Severním tranzitním koridorem přepraveno rekordních 33 milionů tun a prezident Vladimir Putin plánuje do roku 2024 přepravit 80 milionů tun. Aby se trasa otevřela udržitelnému obchodu, bude proveden komplexní rozvojový program, včetně rozvoje přístavů a dopravních spojení podél severního pobřeží Ruska pro udržení hospodářské činnosti.

Pandemie poukázala na značné problémy v dodavatelském řetězci, kdy se mnoho vlastníků nákladu potýkalo s problémy při hledání kontejnerů pro přepravu svého zboží. K udržení růstu a obnovení důvěry je nutná diverzifikace a narušení tradičních tras a metod.

Severní mořská cesta je znázorněna modře. Zdroj: Statista (2018).

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.