Brusel jako strážce online morálky

Evropská komise ve středu 11.5. představila svůj nový projekt. Speciální orgány by měly odhalovat, hlásit a odstraňovat obsah související se sexuálním zneužíváním nezletilých.

EK vyjádřila svou nespokojenost s tím, že se nadále zcela zásadně nedaří zabraňovat šíření dětského pornografického obsahu online. Statistiky amerického Centra pro pohřešované a zneužívané děti (NCMEC) jsou dlouhodobě alarmující, v roce 2021 bylo totiž celosvětově hlášeno 85 milionů sexuálních videí a fotografií s nezletilými, z nichž 60 % pocházelo z evropských serverů. Komise chce internetové giganty přimět, aby přijali aktivnější legislativní opatření doprovázená sankcemi.

„Naše společnost dnes selhává v ochraně dětí,“ trvá na svém komisařka pro vnitřní záležitosti Ylva Johansson. Evropská komise navrhuje poskytovatelům online služeb udělat opatření k odhalování, hlášení a odstraňování dětské pornografie stejně tak, jako již přijala opatření týkající se teroristického obsahu. Kde se na internetu podobný obsah vyskytuje nejvíce? Až 95 % zpráv o dětské pornografii podaných v roce 2020 pocházelo z Facebooku. Twitter ve stejném roce 2020 oznámil pouze 65 000 případů. Problém se samozřejmě objevuje na mnoha a mnoha virtuálních platformách.

Podle navrhovaného nařízení Komise, které má nyní posoudit Evropský parlament a Rada, budou muset všechny platformy působící v Evropě zvážit, jaká rizika má využívání jejich služeb ve vztahu ke zneužívání dětí a zároveň zavést preventivní opatření. Brusel navrhuje, aby na vše dohlíželo specializované „evropské centrum“ sídlící v Haagu. To by bylo odpovědné zejména za shromažďování zpráv z platforem ve spolupráci s Interpolem. Jednotlivé členské státy pak budou navíc vyzvány, aby určily svůj nezávislý orgán odpovědný za sledování platforem, který bude zmocněn o spolupráci  při odhalování a odstraňování závadného obsahu požádat soudy či správní orgány. Zmíněné orgány budou identifikovat tento obsah a předávat hlášení vnitrostátním orgánům. Jedním z úkolů bude i zabránit následnému návratu nahlášeného a odstraněného obsahu zpět online.

Odlišný názor než Evropská komise mají ovšem zastánci svobod a práv ve virtuálním prostoru. Podle nich návrh EK podporuje sledování privátního obsahu nebo jiné zneužívání soukromých dat. Komise toto nepřipouští a ujišťuje, že kontroloři budou muset použít detekční technologie co nejméně narušující soukromí. „Abyste našli jehlu v kupce sena, potřebujete magnet. A magnet chytá pouze jehlu, ne seno,“ tvrdí komisařka Johansson. Pro své tvrzení používá paralelu s technologiemi, které se již používají k detekci spamu nebo škodlivých e-mailů a programů.

Původní článek ve francouzštině o chystaném opatření naleznete zde.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.