Katarský lobbing: Skandál v Evropském parlamentu ukazuje naléhavou potřebu přísnějších pravidel

Přítomnost a činnost lobbistů jsou již na úrovni evropských institucí ve srovnání s mnoha členskými státy přísně regulovány, ale právo a praxe se musí neustále vyvíjet, aby se přizpůsobily jejich obnoveným strategiím, míní profesor Olivier Costa z College of Europe.

11. prosince byla obviněna a uvězněna místopředsedkyně Evropského parlamentu Eva Kailiová a tři další osoby v souvislosti s vyšetřováním podezření na korupci spojenou s Katarem.

Eva Kailiová, řecká socialistická poslankyně, která má na starosti vztahy s Blízkým východem, nedávno svým kolegům vysvětlila, že Katar je „v čele pracovního práva“ a jeho vůle uspořádat mistrovství světa ve fotbale signalizuje značný demokratický pokrok. Každý zvolený zástupce, který se ke Kataru staví kriticky, se podle ní dopouští „obtěžování“.

V sobotu 10. prosince našla belgická policie v jejím domě tašky s hotovostí (nejméně 600 000 eur) poté, co zadržela jejího otce s velkým kufrem plným peněz, který se chystal odvézt zpět do Řecka. Do případu je zapleten i další socialistický poslanec, Belgičan Marc Tarabella. Jako místopředseda delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Arabským poloostrovem nedávno prohlásil, že Katar je „příkladem k následování“ pro ostatní země v regionu.

Tento případ nelze považovat za typický pro dění v Evropském parlamentu. Tato instituce totiž nikdy předtím nebyla konfrontována s korupčním skandálem takového rozsahu. Přesto však tato odhalení působí jako varovný signál, který ilustruje dva jevy.

Katarské metody pod drobnohledem

Tato zpráva rozbíjí narativ, který se katarské autority a někteří jejich příznivci snažili uplést po celá léta – a ještě více od začátku mistrovství světa ve fotbale –, že země je nyní eticky bezúhonná.

Pokud se obvinění prokáže, potvrdí se podezření, že autokraté v zemi dlouhodobě vylepšují její obraz ve snaze podpořit svou mezinárodní investiční strategii a rozvíjet obchodní partnerství.

Katar doposud neprokázal, že by se při pořádání mistrovství světa poučil z myšlenek fanoušků z liberálních demokracií nebo zmírnil svou vysoce konzervativní společnost. Místo toho se představitelé země soustředí na najímání poradců a mluvčích a na zvaní vlivných osobností do Dauhá, aby se zúčastnily oslav.

Pokud soud potvrdí, může tento skandál otevřít Pandořinu skříňku korupce mezi politickou, správní, ekonomickou a mediální elitou země. Francouzská justice mezitím pokračuje ve vyšetřování podmínek, za kterých bylo mistrovství světa uděleno monarchii, včetně nechvalně proslulého oběda tehdejšího prezidenta Nicolase Sarkozyho s katarskou elitou v listopadu 2010.

Výzvy ke změně v Evropském parlamentu

Tento údajný skandál rovněž dokládá potřebu změn a reforem v Evropském parlamentu.

Četné případy, které odhalil tisk, ukazují, že tlak lobbistů na jejich členy roste spolu s odpovědností a vlivem poslanců Evropského parlamentu. Přítomnost a činnost lobbistů jsou již na úrovni evropských institucí ve srovnání s mnoha členskými státy přísně regulovány, ale právo a praxe se musí neustále vyvíjet, aby se přizpůsobily jejich obnoveným strategiím.

Musíme také vytvořit prostředí, které udrží na uzdě lobby a méně eticky smýšlející politiky. Není například správné, aby poslanci Evropského parlamentu mohli pracovat jako poradci nebo právníci vedle svého mandátu a aby emisaři ze zemí mimo EU nebyli povinni se registrovat v registru transparentnosti, který je vyžadován od všech ostatních osob, jež mají v úmyslu navštěvovat evropské instituce.

Je také nejvyšší čas, aby poslanci Evropského parlamentu nahlásili všechny osoby, se kterými se během své práce setkávají, a aby pravidla omezovala jejich práci po odchodu z Evropského parlamentu. V neposlední řadě je nezbytné, aby strany věnovaly větší pozornost poctivosti kandidátů do Evropského parlamentu a aby EU měla nezávislý etický výbor s širokými vyšetřovacími a sankčními pravomocemi.

Evropský parlament o těchto otázkách diskutuje již 30 let a mnoho nevládních organizací, think-tanků a odborníků předložilo návrhy v této oblasti. Bylo dosaženo pokroku, ale příliš pomalým tempem, než aby se podařilo obejít ty nejbezohlednější lobbisty a chamtivé poslance Evropského parlamentu.

Poučení pro budoucnost

Žádný zákon samozřejmě nikdy nezabrání zkorumpovaným poslancům prodávat svůj vliv tomu, kdo nabídne nejvíc. Pokud by však Evropský parlament proti zneužívání důrazněji bojoval, pokud by transparentnost, poctivost a etika byly základem jeho organizace práce, pak by tato instituce přestala přitahovat nepoctivé lidi a politické strany by již neriskovaly, že je tam vyšlou. Také korupčníci by byli ve svém jednání opatrnější.

Pro evropské a vnitrostátní orgány je rovněž zásadní, aby bylo učiněno zadost spravedlnosti a aby protagonisté katarského korupčního skandálu již nebyli ve vlivných pozicích.

V neposlední řadě je třeba bojovat proti relativismu, který je základem zahraniční politiky EU. Ne všechny vnější země jsou přátelé a ne všichni jejich představitelé se chovají přijatelným způsobem. Některé země neváhají při spolupráci s evropskými partnery používat bezohledné metody – a popírání není vhodnou reakcí na takové chování.

 

Autor: Olivier Costa (ředitel politických studií na College of Europe, ředitel výzkumu na CNRS, CEVIPOF, Sciences Po).

Zdroj: The Conversation, „Qatar lobbying: European Parliament scandal shows urgent need for tighter regulations“ (14.12.2022)

 

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.