V roce 2021 měla EU téměř 7 milionů vědkyň

V roce 2021 bylo v EU 6,9 milionu vědkyň a inženýrek, o 369 800 více než v roce 2020, což představuje 41 % celkové zaměstnanosti ve vědě a inženýrství.

Podle odvětví činnosti byly ženy nedostatečně zastoupeny ve všech odvětvích statistické klasifikace ekonomických činností v EU, ačkoli v sektoru služeb existovala větší genderová vyváženost (46 % vědců a inženýrek byly ženy), uvedl statistický portál Eurostat. V letecké dopravě představovaly ženy 28 %, zatímco ve výrobním sektoru jen 21 % jejich vědců a inženýrů. Nejnižší procentuální podíl žen byl zaznamenán v odvětví vodní dopravy (pouze 8 % tvořily ženy), výroby dopravních prostředků (12 %) a motorových vozidel (13 %).

Podrobnější pohled ukazuje, že ženy představovaly 46 % vědců a inženýrů ve znalostně náročných službách, 22 % v odvětvích špičkových technologií (výroba špičkových technologií a služby špičkových technologií náročné na znalosti) a pouze 18 % ve výrobě s vysokou a střední technologií.

Mezi členskými státy EU se podíl vědkyň a inženýrek v roce 2021 značně lišil. Nejvyšší podíly byly registrovány v Litvě (52 %) a Bulharsku, Lotyšsku a Portugalsku (všechny 51 %) a nejnižší v Lucembursku (35 %), Německo a Itálie (oba 34 %), Maďarsko (33 %) a Finsko (31 %).

Na regionální úrovni NUTS 1 byly vědkyně a inženýrky většinou ve 14 regionech EU:

  • čtyři regiony Španělska: Střed a Kanárské ostrovy (oba 55 %), Severozápad (52 %) a Severovýchod (51 %),
  • všechny tři regiony Portugalska: Região Autónoma dos Açores (62 %), Madeira (57 %) a Kontinentální Portugalsko (51 %),
  • Sever a Jihovýchod v Bulharsku (56 %), Makroregion Centrální (55 %) a Makroregion Východ (53 %) v Polsku, severní Švédsko (52 %) a také Litva (52 %) a Lotyšsko (51 %)
  • a Dánsko s 50 %.

Na opačném konci žebříčku byl nejmenší podíl vědkyň a inženýrek zaznamenán v německých regionech Bádensko-Württembersko (30 %) a Bavorsko (31 %), stejně jako ve finském regionu Manner-Suomi a maďarském regionu Közép-Magyarország (oba 31 %).

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.