Francie a Německo: Některé firmy obdrží masivní podporu při dekarbonizaci výroby oceli

Podpora přináší pozitivní účinky, které převažují nad případným narušením hospodářské soutěže a obchodu v EU.

Evropská komise schválila podle pravidel EU pro státní podporu francouzské opatření ve výši 850 milionů eur na podporu společnosti ArcelorMittal France („ArcelorMittal“) při částečné dekarbonizaci jejích výrobních procesů oceli. Opatření přispěje k dosažení cílů vodíkové strategie EU, evropské Zelené dohodyprůmyslového plánu Green Deal a zároveň pomůže ukončit závislost na ruských fosilních palivech a urychlit přechod na ekologické zdroje v souladu s plánem REPowerEU.

Francouzská opatření

Francie oznámila Komisi opatření ve výši 850 milionů eur na podporu projektu společnosti ArcelorMittal, jehož cílem je částečná dekarbonizace výroby oceli v Dunkerque, kde provozuje tři vysoké pece na výrobu tekutého horkého kovu ze směsi železné rudy, pelet, koksu, uhlí a předehřátého vzduchu. Dále provozuje tři základní kyslíkové pece, které přeměňují tekutý horký kov na tekutou ocel.

Podpora podpoří výstavbu zařízení na přímou redukci (DRP – direct reduction plant) a dvou elektrických obloukových pecí (EAF – electric arc furnaces). Kombinované zařízení DRP/EAF nahradí dvě ze tří stávajících vysokých pecí a dvě ze tří základních kyslíkových pecí. Zemní plyn, který se zpočátku používal v DRP, bude z procesů výroby oceli postupně vyřazen. Nakonec bude nové zařízení pracovat výhradně s využitím obnovitelného nebo nízkouhlíkového vodíku, bioplynu a elektřiny jako energetických vstupů.

V rámci tohoto režimu bude podpora poskytnuta formou přímého grantu, který bude vyplacen ve čtyřech splátkách během období výstavby zařízení DRP/EAF plánovaného na období 2023-2026. Předpokládá se, že kombinované zařízení DRP/EAF bude uvedeno do provozu v roce 2026 a bude vyrábět 4 miliony tun nízkouhlíkové tekuté oceli ročně. Očekává se, že po dokončení projektu se zabrání uvolnění přibližně 70 milionů tun oxidu uhličitého během 15 let jeho životnosti. Společnost ArcelorMittal se zavázala aktivně sdílet zkušenosti a technické know-how získané v rámci projektu s průmyslem a akademickou obcí.

Podpora jako motivace

Komise zjistila, že:

  • Opatření usnadňuje rozvoj hospodářské činnosti, zejména výroby zelené oceli. Současně podporuje cíle klíčových politických iniciativ EU, jako je evropská zelená dohoda, vodíková strategie EU, průmyslový plán Green Deal a plán REPowerEU.
  • Podpora má „motivační účinek“, protože příjemce by bez veřejné podpory investice do výroby ekologické oceli neprovedl.
  • Toto opatření je nezbytné a vhodné pro podporu výroby ekologické oceli. Kromě toho je přiměřené, neboť výše podpory odpovídá skutečným finančním potřebám.
  • Opatření má dostatečné záruky, které zajistí, že bude omezeno nepatřičné narušení hospodářské soutěže. Zejména v případě, že se projekt ukáže jako velmi úspěšný a přinese dodatečné čisté příjmy, příjemce vrátí Francii část obdržené podpory (mechanismus zpětného vymáhání). Kromě toho bude příjemce šířit zkušenosti a technické know-how získané v rámci projektu. A konečně, projekt podléhá monitorování, aby se ověřil jeho pokrok při dosahování cílů úspor emisí CO2, postupného vyřazování zemního plynu a postupného zavádění obnovitelných a nízkouhlíkových zdrojů vodíku.
  • Podpora přináší pozitivní účinky, které převažují nad případným narušením hospodářské soutěže a obchodu v EU.

Německá opatření

Stejně jako ve Francii, dočká se společnost ThyssenKrupp Steel Europe (tkSE) podpory v podobě německého přímého grantu ve výši 550 milionů eur a mechanismus podmíněných plateb až do výše 1,45 miliardy eur při dekarbonizaci výroby oceli a urychlení zavádění obnovitelného vodíku.

Přímý grant podpoří výstavbu a instalaci zařízení na přímou redukci a dvou tavicích jednotek v Duisburgu, které nahradí stávající vysokou pec. Zemní plyn, který se zpočátku používal pro provoz nového zařízení na přímou redukci, bude postupně vyřazen a od roku 2037 bude zařízení provozováno pouze s využitím obnovitelného vodíku.

Mechanismus podmíněných plateb pokryje během prvních deseti let provozu nového zařízení na přímou redukci dodatečné náklady na pořizování a používání obnovitelného vodíku namísto nízkouhlíkového vodíku. Uplatnění mechanismu podmíněných plateb je podmíněno každoročním ověřováním skutečných objemů a cen zaplacených za spotřebovaný obnovitelný vodík nezávislým odborníkem. ThyssenKrupp Steel Europe uspořádá výběrové řízení na dodavatele vodíku, které budou německé orgány sledovat.

Předpokládá se, že nová zařízení zahájí provoz v roce 2026 a budou vyrábět 2,3 milionu tun horkého kovu ročně se sníženou emisí CO2, což nahradí stejné množství horkého kovu, které se v současnosti vyrábí konvenční cestou ve vysokých pecích. Očekává se, že po dokončení projektu se zabrání uvolnění více než 58 milionů tun oxidu uhličitého po dobu jeho životnosti. tkSE se zavázala aktivně sdílet technické know-how získané v rámci projektu s průmyslem a akademickou obcí.

Zdroj: Evropská komise. Redakčně upraveno a zkráceno. Podrobnosti najdete zdezde v angličtině.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.