Německo: Hrozí ve Waddenském moři únik ropy?

Od středy hoří u nizozemského pobřeží loď vezoucí automobily. Pokud se loď převrhne nebo rozlomí, hrozí nebezpečí úniku ropy.

Německá ministryně životního prostředí Steffi Lemkeová (Zelení) se obává rozsáhlé ekologické katastrofy ve Waddenském moři, pokud se potopí nákladní loď „Fremantle Highway“, která hoří v Severním moři u nizozemského ostrova Ameland.

V takovém případě by velké množství pohonných hmot a dalších škodlivin z nákladu automobilového přepravce mohlo ve velkém měřítku znečistit citlivý ekosystém Severního moře, uvedla ministryně. „Jedinečný národní park Waddenské moře je vážně ohrožen.“

Podle ministerstva se na palubě nachází 1 600 tun těžkého topného oleje a dalších 200 tun lodní nafty. Kromě toho je možný obsah nádrží převážených vozidel, jakož i zbytky po spalování a hasební voda.

Podle japonské lodní společnosti Kawasaki Kisen Kaisha přepravovala nákladní loď 3 783 automobilů. Nizozemská pobřežní stráž již dříve hovořila o 2 857 automobilech, z nichž 25 bylo elektromobilů.

Vedoucí národního parku Peter Südbeck uvedl, že nyní nezbývá než doufat. Pokud by se loď převrátila nebo rozbila, do oblasti světového dědictví by se téměř jistě dostala ropa a další toxiny. Vyjádřil naději, že v nejhorším případě budou záchranná a pomocná plavidla na místě schopna pomocí technických prostředků velkou část látek zachytit.

Požáry lodí se již tak obtížně hasí – a baterie v elektromobilech situaci ještě více komplikují. Základním problémem je, že lithium-iontové baterie při hoření samy produkují kyslík. To činí požáry zejména na lodích ještě nebezpečnějšími: požáry v podpalubí se na automobilových a kontejnerových lodích hasí pomocí CO2, říká Uwe-Peter Schieder, kapitán a expert Německé asociace pojišťoven. Podstata spočívá v tom, že CO2 vytěsní kyslík nebo ho zředí do té míry, že se oheň bez kyslíku udusí. Tato metoda je však u lithium-iontových baterií neúčinná.

Dědictví UNESCO

V roce 2009 bylo Waddenské moře zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Rozkládá na ploše přibližně 11 500 km² a zahrnuje řadu přechodových zón mezi suchozemským, mořským a sladkovodním prostředím: písečné a bahnité náplavy, porosty mlžů, husté porosty mořské trávy, slané bažiny, písečné pláže a duny. Oblast představuje výjimečný příklad složité a rozmanité pobřežní oblasti, kterou určují neustálé změny přílivu a odlivu. Jedinečnost Waddenského moře je podmíněna také nedotčeností velkých oblastí.

Waddenské moře se vyznačuje velmi vysokou úrovní biologické rozmanitosti: ve slaných bažinách a na jejich území žije 2 300 druhů rostlin a živočichů a v mořské a brakické vodní zóně žije dalších přibližně 2 700 druhů. Mezi savce žijící ve Waddenském moři patří tuleni, lachtani šedí a sviňuchy obecné. V bahně žijí mlži a krabi, nitěnky a strunovci a přílivové mělčiny jsou také místem tření mnoha mořských ryb, například platýse a mořského jazyka. Díky velké zásobě potravy je Waddenské moře nepostradatelnou zastávkou stěhovavých ptáků. Waddenské moře leží na východoatlantické migrační trase a je součástí sítě dalších významných oblastí pro stěhovavé ptáky. Slouží jako místo odpočinku, přepeřování a zimování na cestě z jižní Afriky podél atlantického pobřeží na severní Sibiř. Oblast hostí najednou až 6,1 milionu ptáků.

Ilustrační obr.: Team of OpenSeaMap, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.