Afrika se stala klíčovém prostorem ruských ambicí

Stylizace Ruska do pozice lídra odporu proti západnímu vlivu rezonuje s mnoha zeměmi globálního Jihu.

Ministr zahraničí Ruska Sergej Lavrov navštívil od začátku letošního roku africký kontinent celkem třikrát. Toto diplomatické úsilí podtrhuje rostoucí význam Afriky pro Rusko, uvádí svůj článek pro The Cradle Mohamad Hasan Sweidan.

Reakce afrických zemí na tyto ruské snahy byla podle autorova hodnocení nebývalá. Druhého summitu Rusko-Afrika, který se konal 27.- 28. července, se aktivně zúčastnilo ohromujících 49 z 54 afrických zemí, což svědčí o významném rozvoji vztahů mezi oběma stranami.

Válka na Ukrajině změnila geopolitickou situaci a zdůraznila význam rozšíření spolupráce s Afrikou v rámci globální soutěže o pozice a vliv.

Na ruské politice v Africe je pozoruhodné, míní Sweidan, že se snaží působit i mimo země s bezprostředními strategickými zájmy nebo bohatými zdroji. Moskva oslovila především menší státy, aby tak budovala svůj pozitivní image na africkém kontinentu.

Druhé mezinárodní parlamentní konference Rusko-Afrika se v březnu 2023 zúčastnilo 40 delegací z afrických zemí, zatímco na předchozí konferenci konané v roce 2019 to bylo jenom 36 delegací.

Obchodní výměna mezi Ruskem a Afrikou se po prvním rusko-africkém summitu v letech 2020-2022 zvýšila ze 14 na 18 miliard dolarů a v roce 2030 by se měla zdvojnásobit.

Rusko je stále na konci seznamu obchodních partnerů Afriky, nicméně jeho politika v Africe se navzdory tomu rychle rozvíjí. Kreml si uvědomuje rostoucí význam Afriky a stávající spolupráci dál prohlubuje v souvislosti se západními sankcemi.

Posílení vazeb v oblasti vzdělávání je jednou z oblastí spolupráce. V roce 2023 nabídlo Rusko africkým studentům rekordních 4 700 stipendií, což je výrazný nárůst oproti 1 900 stipendiím uděleným v roce 2019.

V letech 2017-2022 se Rusko stalo hlavním dodavatelem zbraní do Afriky, ruský podíl na jejich dovozech činil 44 % všech dovozů. Překonává další významné hráče, jako jsou USA (17 %), Čína (10 %) a Francie (6,1 %). Červencový summit podtrhl znovu vojensko-technickou spolupráci mezi Ruskem a africkými zeměmi.

V současnosti je Afrika arenou pro soupeření velmocí. V kontextu tohoto boje o vliv v Africe nalezly Rusko a Afrika podle autorova mínění společnou řeč ve společném zájmu spolupracovat proti západní nadvládě. Rusko se staví do role lídra protizápadního odporu. Africké státy vidí příležitost vymanit se ze západního kolonialismus a prosadit svůj vliv v rámci formování nového multipolárního řádu. Dědictví západní koloniální politiky zůstává klíčovým prvkem spolupráce mezi Moskvou a africkými státy, podtrhuje autor. Poslední dva summity Rusko-Afrika poskytly Moskvě a jejím africkým partnerům platformu pro otevřenou kritiku Západu.

Kromě slov odpustilo Rusko na červencovém summitu africkým zemím dluhy v hodnotě 23 miliard dolarů a přislíbilo spolupráci v oblasti potravinové bezpečnosti.

Spolupráce bez hry s nulovým součtem

V současných podmínkách rostoucí nespokojenosti s mezinárodním systémem pod vedením Západu hledají africké země v regionu nové partnery, kteří budou ke vztahům přistupovat jako ke spolupráci, nikoli jako ke hře s nulovým součtem. Rétorika prezidenta Putina představuje přitažlivou alternativu, která se zasazuje o spravedlivé zastoupení afrických zemí na mezinárodních fórech, jako je Rada bezpečnosti OSN a G20. Navíc závazek Moskvy reformovat globální finanční a obchodní instituce tak, aby lépe sloužily africkým zájmům, našel u těchto zemí odezvu a připravil půdu pro hlubší spolupráci.

Tyto trendy také mohou vysvětlit nedávné události v Nigeru a předtím v Mali. V těchto zemím odklonily vojenské převraty zahraniční politiku země od Západu a zejména od bývalého koloniálního vládce – Francie.

Přístup Moskvy k africkému kontinentu je postaven na třech hlavních pilířích: posílení vlivu prostřednictvím spolupráce, zdůraznění vedoucího postavení mezi protizápadními zeměmi a investice do bohatých zdrojů regionu.

Převládající protizápadní nálady v Africe poskytují  Rusku jedinečnou příležitost k navázání spojenectví a podpoře věci osvobození od koloniálního dědictví. Jak autor dále poznamenává, probíhající konflikt mezi Ruskem a Západem přesahuje hranice Ukrajiny. V současnosti se odehrává v různých regionech včetně právě Afriky.

Stylizace Ruska do pozice lídra odporu proti západnímu vlivu rezonuje s mnoha zeměmi globálního Jihu. Rusko získalo významnou pozici tím, že se spojilo s touhou Afriky vymanit se z historické nadvlády Západu a koloniálních vlivů, míní Sweidan.

Celý článek najdete zde (anglicky).  

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Ilustrační foto: Autor – Michail Tereščenko TASS Fotobanka

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.