Odkud pochází plyn dovážený do EU?

Přestože je Evropská unie i nadále závislá na dovozu fosilních paliv, pokračuje v diverzifikaci svých dodavatelů zemního plynu.

Neoprávněná ruská invaze na Ukrajinu a „militarizace“ energetiky ze strany Moskvy postavily diverzifikaci dodávek energie na první místo evropské agendy. Přestože se jedná o dlouhodobý a nákladný proces, který vyžaduje investice do infrastruktury (nové plynovody, terminály LNG atd.), výsledky jsou již patrné, informuje web Statista.

V prvním čtvrtletí roku 2022 bylo podle Eurostatu největším dodavatelem plynu do EU prostřednictvím plynovodů Rusko s podílem 38,8 %, těsně před Norskem (38,1 %). V prvním čtvrtletí roku 2023 však podíl Ruska klesl o 21 procentních bodů, zatímco podíl Norska (+8 %), Alžírska (+7 %) a Spojeného království (+4 %) vzrostl. Pokud jde o zkapalněný zemní plyn neboli LNG (dovážený loděmi), Rusko (18,1 %) bylo v prvním čtvrtletí roku 2022 druhým největším dodavatelem do EU, hned za Spojenými státy (48,6 %). O rok později se podíl Ruska snížil o 5 procentních bodů. Mezitím vzrostl podíl Norska (+6 %), Kataru a Alžírska (každý +2 %), zatímco podíl Spojených států klesl o 8 procentních bodů.

Hlavní dodavatelé zemního plynu do EU podle jejich podílu na hodnotě vývozu (1. čtvrtletí 2023). Zdroj: Statista.

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.