Europoslanci podpořili rozpočet EU na rok 2024

Výrazné navýšení prostředků na výzkum, Erasmus+, opatření v oblasti klimatu, dopravní infrastrukturu, sousedství EU a humanitární pomoc – to vše by mělo být součástí rozpočtu Unie na příští rok, jak informuje portál Evropského parlamentu.

Poslanci tvrdí, že nový geopolitický a hospodářský kontext „spolu se zhoršující se krizí klimatu a biologické rozmanitosti“ vyvolal „nové politické potřeby“. Připomínají limity současného finančního uspořádání EU a svůj postoj k rozpočtu na rok 2024 slaďují s postojem k navrhované revizi dlouhodobého rozpočtu EU v polovině období(VFR, víceletý finanční rámec), která podle očekávání Parlamentu přinese do rozpočtu EU v období 2024-2027 až 75,8 miliardy eur.

Z tohoto plánovaného navýšení poslanci posilují iniciativy na zlepšení strategické autonomie EU v roce 2024, ale také humanitární pomoc, migraci a vnější pomoc. Tvrdí, že „revidované nařízení o víceletém finančním rámci musí poskytnout rámec pro rozpočet na rok 2024“. Členské státy se zatím nedohodly na společném postoji k revizi.

Parlament rovněž zrušil škrty, které Rada provedla ve svém vyjednávacím postoji (772 milionů eur), na úroveň původního návrhu rozpočtu navrženého Komisí. Zvýšily rovněž finanční prostředky na programy a politiky, které považují za nezbytné pro řešení důsledků války na Ukrajině a vysokých cen energií. To dále napomůže obnově po pandemii a posílí ekologický přechod a podpoří mladé lidi navýšením programu Erasmus+, aby se zohlednila vyšší inflace a vyšší životní náklady a program byl dostupný pro všechny.

Hlasování na plenárním zasedání zahajuje třítýdenní „smírčí“ rozhovory s Radou, jejichž cílem je dosáhnout dohody mezi oběma institucemi včas před schválením rozpočtu na příští rok, který má Parlament odhlasovat a jeho předseda podepsat do konce roku.

Více než 90 % rozpočtu EU financuje činnosti na místě v zemích EU i mimo ni. Jsou určeny občanům, regionům, městům, zemědělcům, výzkumným pracovníkům, studentům, nevládním organizacím a podnikům.

Rozpočet EU je jedinečný. Na rozdíl od národních rozpočtů, které jsou z velké části využívány k poskytování veřejných služeb a financování systémů sociálního zabezpečení, je rozpočet EU především rozpočtem investičním.

Celou zprávu si můžete přečíst zde v angličtině.

 

Rozpravu a přijatý text „Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2024 – všechny oddíly“ najdete v češtině zdezde.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.