Rusko by mělo platit za ničení životního prostředí

Podle studie způsobila ruská agresivní válka proti Ukrajině doposud škody na klimatu srovnatelné s emisemi 150 milionů tun CO2. Autoři studie navrhují, aby Rusko neslo odpovědnost.

„Iniciativa týkající se započítávání válečných emisí skleníkových plynů“ (Initiative on GHG accounting of war), kterou zorganizovala občanská společnost, vyčíslila obrovské škody na klimatu způsobené ruskou válkou na Ukrajině, uvedla německá Tagesschau. Za nejhorší jednotlivou událost vědci považují zničení přehrady Kachovka v červnu 2023, které by jako „ekocidu“ mohl stíhat i mezinárodní trestní soud v Haagu, který vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina.

Protržení přehrady vedlo k ničivým záplavám a úplné ztrátě této vodní nádrže. Mezi další významné události patří útoky na plynovody Nord Stream a následné emise skleníkových plynů, které byly ve studii rovněž zohledněny.

Ve své třetí studii o důsledcích války na Ukrajině pro životní prostředí dospěla iniciativa organizovaná občanskou společností k závěru, že škody na klimatu odpovídají 150 milionům tun CO2, což je stejné množství jako roční emise CO2 v Belgii.

Škody na klimatu způsobují samotné válečné akce, transporty vojsk a přesuny uprchlíků, ale také například následky požárů budov, lesů a krajiny a další přírodní ničení. Podle autorů studie jsou však největší „položkou škod“ předvídatelné emise z rekonstrukce – tzn. energeticky náročná výroba stavebních materiálů (cement, ocel), které budou potřeba k obnově budov, silnic atd. Na druhou stranu by mohly být použité materiály šetrné ke klimatu, což by přispělo k nižším emisím CO2.

V obsáhlé právní analýze vědci tvrdí, že škody na klimatu by měly být zahrnuty do registru škod na Ukrajině stejně jako ostatní válečné škody.

Podrobnosti najdete zde v němčině.

 

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.