Toxické dědictví války na Ukrajině

Rok trvající intenzivní boje mají akutní a dalekosáhlé dopady na životní prostředí na Ukrajině a na lidi, kteří jsou na něm závislí.

Záměrné útoky na průmyslovou a energetickou infrastrukturu způsobují vážné znečištění, stejně jako poškození a narušení vodních a hygienických zařízení, což má vliv na zdraví lidí. Města a obce byly zničeny použitím výbušných zbraní, po nichž zůstaly miliony tun kontaminovaných trosek. Po celé Ukrajině byla bojem poškozena přírodní a zemědělská krajina, včetně některých nejbohatších ukrajinských půd, což má vážné důsledky pro regionální i celosvětovou potravinovou bezpečnost. Významná stanoviště a chráněné oblasti byly zpustošeny vojenskou činností, což ohrožuje biologickou rozmanitost. Vojenské akce Ruska na Ukrajině způsobily narušení systémů monitorování, ochrany a správy životního prostředí a podkopaly lidská práva obyvatel Ukrajiny v oblasti životního prostředí.

Předběžný monitoring konfliktu na Ukrajině, který loni provedl Program OSN pro životní prostředí (UNEP) a jeho partneři, poukazuje na toxické dědictví pro další generace.

Úplný rozsah a závažnost důsledků bude třeba ověřit a posoudit, ačkoli již byly identifikovány tisíce možných případů znečištění ovzduší, vody a půdy a degradace ekosystémů, včetně rizik pro sousední země.

UNEP, orgán pro životní prostředí v rámci systému OSN, podporuje ukrajinskou vládu v monitorování dopadů na životní prostředí na dálku a připravuje se na hodnocení dopadů na místě – což bude vzhledem k rozsahu a geografickému rozložení hlášených incidentů zřejmě obrovský úkol.

Organizace provedla v roce 2022 úvodní zjišťovací návštěvu Ukrajiny na podporu stálého koordinátora OSN a na žádost ukrajinských orgánů a nyní mobilizuje další podporu, aby pomohla posoudit širokou škálu dopadů na životní prostředí.

„Mapování a prvotní prověřování nebezpečí pro životní prostředí jen potvrzuje, že válka je doslova toxická,“ uvedla výkonná ředitelka UNEP Inger Andersenová. „První prioritou je, aby toto nesmyslné ničení okamžitě skončilo. Životní prostředí se týká lidí: jde o zdroje obživy, veřejné zdraví, čistý vzduch a vodu a základní potravinové systémy. Jde o bezpečnou budoucnost Ukrajinců a jejich sousedů, a proto nesmí docházet k dalšímu poškozování.“

„Ukrajina bude potřebovat obrovskou mezinárodní podporu, aby mohla posoudit, zmírnit a odstranit škody v celé zemi a zmírnit rizika pro širší region,“ dodala.

Ukrajina odhaduje, že celkové škody na životním prostředí dosud přesáhly 48 miliard amerických dolarů.

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.