Bude EU nezávislejší v oblasti strategických surovin?

S celosvětovým přechodem na obnovitelné zdroje energie a digitalizací ekonomik a společností se poptávka po strategických surovinách v nadcházejících desetiletích rychle zvýší.

Evropský parlament přijal v úterý 12. prosince plán na větší nezávislost EU v dodávkách strategických surovin.

Akt o kritických surovinách má přinést méně byrokracie, více inovací v celém hodnotovém řetězci a podporu malým a středním podnikům, a tím větší konkurenceschopnost a suverenitu EU. Má také podpořit výzkum a vývoj alternativních materiálů a ekologičtější způsoby těžby a výroby.

Poslanci rovněž zdůrazňují důležitost strategických partnerství EU se třetími zeměmi, pokud chce Unie své dodávky kritických surovin diverzifikovat. Jimi navržená opatření pomohou navázat dlouhodobá oboustranně výhodná partnerství, jejichž předmětem bude přenos znalostí a technologií, zvyšování kvalifikace a odborná příprava na nová pracovní místa s lepšími pracovními a platovými podmínkami a také co nejekologičtější těžba a zpracování v partnerských zemích.

Zpravodajka Nicola Beerová (Renew, Německo) prohlásila: „Tento předpis představuje detailní plán průmyslové politiky, jež Evropě pomůže zabezpečit udržitelné dodávky surovin. Cílenými ekonomickými pobídkami, jako jsou jednotné kontaktní místo a rychlé a jednoduché schvalovací řízení s jasnými lhůtami, nabízíme soukromým investorům jistotu, kterou k plánování svých projektů potřebují. Pomůže to těžbě, zpracování i recyklaci v Evropě.“

Podle Beerové „mají povolovací řízení pro projekty týkající se kritických surovin v Evropské unii v současné době lhůtu až 15 let. V budoucnu se lhůty pro strategické projekty v EU výrazně zkrátí. 27 měsíců pro těžební projekty, 15 měsíců pro projekty zpracování a recyklace.“

„…důležité je, že se zrychluje to povolování, a nezbývá teď, než se modlit, aby to pochopili lidé, v jejichž blízkosti se bude těžit,“ podotkl český europoslanec Alexandr Vondra v rámci rozpravy.

 

Zdroj: Evropský parlament; redakčně zkráceno, upraveno. Doslovný záznam ze zasedání je zde.

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.