USA tvrdí, že čínská kontrola nerostných surovin zkomplikuje energetickou bezpečnost

Dominantní postavení Číny v oblasti těžby a zpracování kritických nerostných surovin způsobí, že globální energetická bezpečnost v období energetické transformace bude „nekonečně složitější“, tvrdí americká ministryně energetiky Jennifer Granholmová.

Mezinárodní energetická agentura (IEA) uspořádala 28. září 2023 v Paříži vůbec první mezinárodní summit o kritických nerostných surovinách a jejich úloze při přechodu na čistou energii. Sešlo se téměř 50 zemí z různých kontinentů světa, včetně velkých a nově vznikajících producentů a spotřebitelů kritických nerostných surovin, aby se společně s vedoucími představiteli průmyslu, investic a občanské společnosti podělili o zkušenosti a projednali účinné kroky v oblasti kritických nerostných surovin s cílem zajistit rychlou a bezpečnou energetickou transformaci.

„Míra nadměrné koncentrace, kterou dnes vidíme na trzích s kritickými nerosty, se nepodobá koncentraci u žádné jiné významné komodity, na kterou jsme se v moderním světě spoléhali. Historie nám ukázala, že nedostatečná diverzifikace dodávek a obchodních cest základních zdrojů s sebou nese hluboká rizika,“ řekl výkonný ředitel IEA Fatih Birol. „Zajištění bezpečných a udržitelných dodávek důležitých nerostných surovin pro přechod na čistou energii se rychle stalo hlavní prioritou vlád, společností a investorů na celém světě. IEA se touto problematikou zabývá již řadu let a vytvořila si vedoucí postavení, což se projevilo širokou účastí na vysoké úrovni na tomto summitu. Vzhledem k tomu, že si nyní mnoho zúčastněných stran klade otázku, jak dobře jsou na tuto novou realitu připraveny, rozšiřuje a prohlubuje IEA svou činnost, aby pomohla zemím po celém světě vytvořit robustní a odolné dodavatelské řetězce čisté energie.“

„Palivo této energetické transformace – kritické nerostné suroviny – učiní globální energetickou bezpečnost v příštích několika desetiletích nekonečně složitější a nekonečně důležitější,“ řekla Granholmová na summitu. „V souvislosti s kritickými nerosty stojíme proti dominantnímu dodavateli, který je ochoten využít tržní sílu k politickému prospěchu,“ poznamenala.

Poptávka po nerostných surovinách, které pomáhají pohánět elektromobily, větrné turbíny, solární panely a další technologie čisté energie, prudce roste s tím, jak se zrychluje celosvětový přechod na energetiku, což zvyšuje potřebu mezinárodní spolupráce.

Podle zprávy IEA Critical Minerals Market Review 2023 se celkový trh s minerály pro energetickou transformaci za posledních pět let zdvojnásobil a v roce 2022 dosáhl 320 miliard dolarů a bude i nadále rychle růst, čímž se bude stále více dostávat do popředí zájmu světového těžebního průmyslu a tvůrců politik zaměřených na cíle v oblasti energetiky a klimatu.

Vzhledem k tomu, že poptávka po některých nerostných surovinách, které jsou rozhodující pro rozšíření čisté energie na celém světě, roste, může to pro země a komunity, které jsou těmito cennými zdroji obdařeny a žijí v jejich blízkosti, znamenat obrovský přínos – nebo naopak obrovské důsledky.

Všechny státy, stejně jako soukromé společnosti, které se zabývají těžbou, mají odpovědnost za to, aby se země a komunity, které vlastní tyto nerostné suroviny, připojily k prosperitě a měly z této výměny skutečný prospěch a nestaly se opět obětí globálního systému, který nespravedlivě využívá jejich práci a zdroje.

To je asi nejvýznamnější v zemích globálního Jihu, kde historie vykořisťování způsobila, že mnoho komunit nedosáhlo na výhody těžebního průmyslu a zároveň trpělo negativními důsledky, přestože se v nich nachází obrovský podíl našich globálních zásob.

Například chilská poušť Atacama má největší světové zásoby lithia a v roce 2019 se Demokratická republika Kongo podílela 70 % na celosvětové produkci kobaltu a 33 % niklu pocházelo z Indonésie.

Dnes máme šanci dělat věci jinak. Vzhledem k tomu, že se očekává, že poptávka po mnoha z těchto nerostných surovin vzroste v příštím desetiletí troj- až čtyřnásobně, nebude otázkou, zda tyto zásoby vytěžíme ze země, ale jak to uděláme.

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.