Biden se snaží získat nezávislost v oblasti vzácných zemin

USA nemají kompletní dodavatelský řetězec, který by mohl vytěžené nerosty zpracovat do použitelné podoby, proto je materiál posílán ke zpracování do Číny.

Americké ministerstvo obrany poskytlo australské společnosti Lynas finanční prostředky ve výši 30 milionů dolarů na výstavbu závodu na zpracování vzácných zemin v Texasu, protože se země nadále snaží zbavit závislosti na dovozu těchto kritických nerostů z Číny.

Zařízení bude schopno zpracovávat lehké prvky vzácných zemin (LREE – light rare earth elements), které se nejen hojně využívají ve spotřebním zboží, jako jsou mobilní telefony a motory elektromobilů, ale jsou také důležité pro výrobu stíhacích letounů nové generace a přesně naváděných raket.

Není to poprvé, co společnost Lynas, jeden z mála velkých nečínských těžařů vzácných zemin, získala federální finanční prostředky na projekt v USA. V loňském roce se společnost spojila s texaskou společností Blue Line a uzavřela smlouvu s Pentagonem na výstavbu závodu na separaci těžkých prvků vzácných zemin (HREE – heavy rare earth elements), které se používají při výrobě specializovaných vojenských zbraňových systémů.

Obě továrny mají být postaveny ve městě Hondo v Texasu, což ovšem vyvolalo stížnosti místních obyvatel. Společnost Lynas uvedla, že po uvedení zařízení do provozu bude schopna vyrábět čtvrtinu světové poptávky po vzácných zeminách.

Dilema: Těžba, nebo ochrana životního prostředí?

Negativní reakce, s níž se Bidenova administrativa setkala, však ilustruje dilema, před nímž stojí prezident Joe Biden: vzácné zeminy, jako je ceryttrium, jsou sice potřebné pro ekologické technologie, ale jejich těžba a zpracování, které probíhá převážně v Číně, jsou škodlivé pro životní prostředí. „Je to nechutná, špinavá a znečišťující záležitost,“ řekl Aaron Mintzes, vedoucí politický poradce ekologické skupiny Earthworks, o těžbě vzácných zemin. „A upřímně řečeno, právě proto se to děje v Číně.“

USA mají jeden funkční důl na vzácné zeminy: Mountain Pass v Kalifornii. Společnost Molycorp, jediný velký producent vzácných zemin v zemi, však v roce 2015 zkrachovala, což tehdy vedlo k uzavření dolu. Ministerstvo obrany podporuje obnovení činnosti na tomto místě tím, že financuje společnost MP Materials, která je podporována soukromým kapitálem a obnovila těžbu. Po vytěžení musí být materiál stále posílán do Číny ke zpracování, protože USA nemají kompletní dodavatelský řetězec, který by mohl vytěžené nerosty zpracovat do použitelné podoby.

Spravedlivé minerály pro spravedlivý energetický přechod

Zpráva organizace Earthworks uvádí, proč je pro zodpovědný energetický přechod nutné upřednostnit recyklaci, opětovné využití a náhradu nerostných surovin před novou těžbou.

Chceme-li uspokojit naše materiální potřeby 21. století, musíme změnit naši politiku v oblasti nerostných surovin tak, abychom více budovali oběhové hospodářství, které sníží poptávku po nových dolech. Zpráva „Just Minerals“ z června 2021 navazuje na předchozí zprávu „Reducing new mining for electric vehicle battery metals: responsible sourcing through demand reduction strategies and recycling“ (Snížení nové těžby kovů pro baterie elektromobilů: odpovědné získávání zdrojů prostřednictvím strategií snižování poptávky a recyklace), v níž se uvádí, že při zavedení správných recyklačních politik můžeme snížit poptávku po nerostných surovinách pro baterie elektromobilů přibližně o polovinu, a tím snížit potřebu nových dolů.

Řešení začíná reformou zákonů a pravidel, kterými se řídí doly na veřejných pozemcích. Zahrnují také investice do recyklace, opětovného použití, náhrady materiálů a budování infrastruktury oběhového hospodářství. Správně provedené nařízení prezidenta Bidena o dodavatelském řetězci může vytvořit prostor pro politiku oběhového hospodářství, která zlepší sběr a opětovné použití baterií pro elektromobily.  Podle platformy Earthworks by následující tři pilíře – reforma těžby, oběhové hospodářství a poptávka spotřebitelů – společně lépe sloužily potřebám v oblasti získávání materiálů než další doly.

Psali jsme:

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.