Abú Dhabí: Skener během chvilky zjistí, zda jste nakažení nebo ne

Spojené arabské emiráty opět ukázaly, že patří k zemím, které se nebojí zavádět technologické inovace.

Zavedení nového skenovacího systému pro kontrolu návštěvníků v nákupních centrech v Abú Dhabí se setkalo s velkým ohlasem obyvatel, kteří tvrdí, že nové preventivní opatření proti koronaviru je účinné a pohodlné (jak to probíhá, můžete zhlédnout zde).

Skenery EDE, jak se jim říká, byly uvedeny do provozu v řadě nákupních center v Abú Dhabí po pilotním testování. Doplňují rychlá testovací opatření zavedená v Abú Dhabí s cílem zajistit, aby obyvatelé byli co nejbezpečněji chráněni před nákazou Covid-19.

Nový skenovací systém vyvinul EDE Research Institute Abú Dhabí, který je součástí International Holding Company (IHC). Využívá chytrý telefon se speciální aplikací, který je propojen se snímačem. Snímač musí být umístěn ve vzdálenosti do jednoho metru od telefonu.

Rychlé a účinné zařízení

Technologie detekuje možné infekce virem Covid-19 měřením elektromagnetických vln, které se mění, když jsou v těle člověka přítomny částice RNA viru. Výsledky jsou proto k dispozici během několika sekund po naskenování osoby.

Zelená barva obrazovky ukazuje, že je osoba zdravá, zatímco červené upozornění signalizuje možnou infekci Covid-19. V takovém případě je osobě odepřen vstup a je vyzvána, aby se během následujících 24 hodin podrobila bezplatnému povinnému PCR testu.

Podle ministerstva zdravotnictví bylo během pilotní fáze testováno více než 20 000 osob. Skenery prokázaly 93,5% citlivost, což se odrazilo v přesnosti zařízení při odhalování nakažených osob. Při odhalování osob, které Covid-19 neměly, byly přesné z 83 %.

„Využití skenovacího systému EDE odráží vizi vedení společnosti, která spočívá ve využití moderních technologií k vytváření řešení, jež mění výzvy v příležitosti. Jsme rádi, že můžeme k preventivním opatřením přidat skenovací technologii EDE vyrobenou v Abú Dhabí, která pomáhá vytvářet bezpečnější oblasti a udržovat veřejné zdraví. Skenery EDE se budou používat vedle dalších schválených testovacích metod (např. PCR),“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví.

Výhodou je bezpečnost a mnohostranné využití

EDE znamená exponenciální hloubkové zkoumání (Exponential Deep Examination). Jedná se o inovativní technologický systém pro rychlé, bezpečné, neinvazivní a vzdálené testování a analýzu bez odběru biologických vzorků, bez použití chemických činidel, s maximální bezpečností pro obsluhu. Bezpečnost je zaručena absencí kontaktu mezi pacientem a obsluhou.

Zařízení EDE umožňuje osobní vyšetření a hromadný screening ve všech logistických situacích: v kancelářích, domácnostech, průmyslových závodech, obcích, na místech přístupných veřejnosti. Výsledky testů probíhají v reálném čase. Neexistují tedy žádné čekací dny, ani potřeba spravovat vzorky, biologický materiál, ani potřeba nakupovat, spravovat a skladovat chemická činidla.

Výkonná technologie EDE umožňuje detekovat nekonečně malé změny přirozených elektromagnetických vln, aniž by docházelo k vyzařování jakéhokoli nového záření. Zkoušky s technologiemi EDE jsou stejně bezpečné jako fotografování mobilním telefonem.

Systémy EDE jsou založeny na jednom nebo více místních detektorech připojených k systému umělé inteligence a správy velkých objemů dat (např. cloud) v závislosti na praktických a provozních potřebách. Mohou zpracovávat data i v komunikačně izolovaných oblastech, tj. i při absenci internetu nebo wi-fi. Komunikace s cloudem může probíhat i bez místního připojení, protože na palubě jsou nainstalovány systémy připojení SIM, a to i u satelitních systémů.

Tuto technologii je možné využít v mnoha oblastech (průmysl, potravinářství, životní prostředí, bezpečnost, sklady, sportoviště apod.)

Chytré trasování

Centrum veřejného zdraví v Abú Dhabí a ministerstvo zdravotnictví spouštějí také „Asistenční systém pro vyhledávání kontaktů“ (Contact Tracing Assistant System). Cílem tohoto systému je pomoci předvídat a předcházet přenosu Covid-19 mezi členy komunity a efektivně komunikovat s pozitivními případy v co nejkratším čase.

Jakmile pozitivní osoba obdrží výsledek Covid-19, systém mu automaticky zašle SMS s odkazem na virtuální chat. Po dokončení ověření identity bude osoba pokračovat v dialogu zodpovězením konkrétních otázek, aby byl proces dokončen.

Systém umožňuje vyšetřovacímu týmu a týmu pro vyhledávání kontaktů shromáždit potřebné informace – například kdo se vrací ze zahraničí, z pracoviště nebo kdo nedávno přišel do kontaktu s pozitivním případem, a rozšířit tak proces šetření.

Získané informace budou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty nikomu mimo vyšetřovací tým. Kromě toho tým střediska zkontroluje zadané údaje a provede případné výzvy k doplnění chybějících nebo nejasných informací.

Abdulla bin Mohamed Al Hamed, předseda ministerstva zdravotnictví, při této příležitosti poděkoval vedení země za trvalou podporu, která umožnila Abú Dhabí dosáhnout pozoruhodných úspěchů v reakci na pandemii koronaviru, jít celosvětově příkladem a zajistit zdraví a bezpečnost obyvatel emirátu.

Al Hamed řekl: „Abú Dhabí jde příkladem a při sledování přenosu viru využívá vyspělou technologii. Nový asistenční systém pro sledování kontaktů pomůže při kontrole přenosu a zajistí zdraví a bezpečnost všech členů komunity.“

Nový systém spolupráce přispěje k lepší komunikaci s pacienty a případnými kontaktními osobami a k přijetí vhodných preventivních opatření v každém jednotlivém případu.

Dění ve Spojených arabských emirátech se pravidelně věnujeme. Psali jsme:

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.