Eurobarometr: Současná geopolitická situace činí hlasování ve volbách do Evropského parlamentu ještě důležitějším

Více než osm z deseti Evropanů (81 %) považuje hlasování ve volbách vzhledem k současné geopolitické situaci za mnohem důležitější než dříve. Podobně smýšlejí i Češi (77 %).

Poslední průzkum Evropského parlamentu Eurobarometr před červnovými volbami ukazuje informovanost občanů a jejich obavy ze současného geopolitického kontextu, uvedl portál Evropského parlamentu.

Zájem o volby, povědomí o datu jejich konání (6. až 9. června), i pravděpodobnost účasti jsou od posledního průzkumu z podzimu 2023 na vzestupu.

Šest z deseti (60 %) respondentů nyní uvádí, že má zájem jít v červnu volit (+3 p. b. oproti podzimu 2023 a +11 p. b. oproti únoru/březnu 2019). 71 % respondentů uvádí, že je pravděpodobné, že se voleb zúčastní (pravděpodobnost 7 až 10 na škále od 1 do 10), což představuje +3 p. b. ve srovnání s podzimem 2023 a +10 p. b. ve srovnání s únorem/březnem 2019. Zjištění naznačují, že občané EU si velmi dobře uvědomují význam voleb v současném geopolitickém kontextu, přičemž osm z deseti (81 %) respondentů souhlasí s tím, že volby jsou kvůli tomuto kontextu ještě důležitější.

S tímto tvrzením souhlasí velká většina ve všech členských státech včetně Česka (77 %). Zájem o volby však mezi Čechy zůstává hluboko pod evropským průměrem: respondentů, kteří deklarují svůj zájem o červnové evropské volby, je pouze 38 %. Na druhou stranu 58 % českých respondentů uvedlo, že by se voleb pravděpodobně zúčastnili, kdyby se volby konaly příští týden.

Předsedkyně Evropského Parlamentu Roberta Metsolová k výsledkům průzkumu uvedla: „Evropané si uvědomují, že u volebních uren jde o hodně a že v současném geopolitickém kontextu je hlasování ještě důležitější. Vyzývám naše občany, aby v nadcházejících evropských volbách odevzdali svůj hlas, posílili tak evropskou demokracii a utvářeli budoucnost Evropy.“

Redakčně zkráceno, upraveno. Celou tiskovou zprávu najdete zde.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.