Komentář AK ČR k jednání s ministry zemědělství a financí 22. 5.

Ve středu 22. května 2024 se prezident Agrární komory ČR Jan Doležal a další zástupci prezidia společně s předsedou Zemědělského svazu ČR Martinem Pýchou sešli v budově Poslanecké sněmovny PČR s ministrem zemědělství Markem Výborným a ministrem financí Zbyňkem Stanjurou k řešení aktuální situace v agrárním sektoru a možnostem státní pomoci zemědělcům.

„Hlavním tématem bylo pět bodů, na nichž se již dříve shodlo šest zemědělských nevládních organizací a společně vyzvalo vládu k jejich splnění. Předmětem jednání byly nyní především kompenzace za vládou slibovaný program na podporu zaměstnanosti na venkově v objemu 2 miliard Kč ročně, zvýšení daně z nemovitosti, urychlení výplat vratky spotřební daně ze zelené nafty formou letošních záloh či návrat k praxi výplaty záloh na dotační podpory v maximální možné výši. Během schůzky jsme zaznamenali určitý posun v přístupu představitelů vlády vůči problémům zemědělců, především pak ze strany ministra financí, což jednoznačně vítáme. Debatu lze označit za konstruktivní. Současně byly zástupcům vlády předány podklady vysvětlující aktuální tíživou ekonomickou situaci tuzemského agrárního sektoru na konkrétních příkladech a s využitím oficiálních statistik. Čekáme nyní na termín další schůzky a také informaci, co se oběma ministrům podaří vyjednat v rámci pětikoalice na podporu agrárního sektoru. Podle toho rozhodneme o uskutečnění dalších protestních akcí 4. června nebo v jiném termínu. K vyhodnocení schůzky v Poslanecké sněmovně PČR se následně uskutečnilo mimořádné jednání prezidia Agrární komory ČR a vedení Zemědělského svazu ČR. Zástupci obou organizací rozhodli o obnovení Krizového štábu, v němž budou zastoupeni členové vedení Agrární komory ČR, Zemědělského svazu ČR a dalších zemědělských nevládních organizací. Dále bude svoláno mimořádné jednání představenstev Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR, a to na čtvrtek 30. května v KD Větrný Jeníkov. Situaci českých zemědělců nadále považujeme za velmi vážnou a jsme si vědomi prohlubujících se problémů. Pokud nenastane posun v avizované podpoře sektoru ze strany vlády, jsme připraveni vyzvat k uskutečnění dalších protestních akcí,“ říká prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.

Zdroj: Agrární komora ČR

https://www.akcr.cz/txt/komentar-ak-cr-k-jednani-s-ministry-zemedelstvi-a-financi-22-5

Licence: CC BY-SA 3.0 CZ DEED

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.