Reálné mzdy v ČR se vrátily k růstu, ale ne ve všech odvětvích

Český statistický úřad připravil zajímavou prezentaci k vývoji mezd v zemi. Kde reálná mzda rostla nejvíce a kde vůbec, ukazuje Graf týdne.

Mzdy za první čtvrtletí roku 2024 po dlouhých devíti čtvrtletích reálně vzrostly. Jak je ale patrné z uvedeného grafu, rozdíly mezi sektory jsou velké. Nejvíce je postižen sektor vzdělávání, kde reálné mzdy nadále klesají.

Meziročně reálné mzdy vzrostly o 4,8 %. Vzhledem k tomu, že za poslední dva roky reálně mzdy v průměru spadly o 11,2%, pak by trvalo tři roky (pokud bude tempo růstu reálných mezd zachováno, což je více než nejisté a dosti optimistické), než by byl tento propad vykompenzován.

Průměrná nominální mzda činí téměř 44 000 Kč. Zatímco ale průměr je nutně zkreslen vysokými příjmy, je vhodné znát také mzdový medián, tedy prostřední hodnotu. Medián je podstatně nižší, činí necelých 36 700 Kč. To je ovšem hodnota, která mnohem lépe odpovídá socio-ekonomické realitě většiny obyvatelstva.

Prezentace poskytuje také významné informace o rozdílech mezi kraji, o nejvíce a nejméně odměňovaných sektorech atd.

Zdroj: ČSÚ 2024

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.