Země OECD zápasí v daňové konkurenci

Financial Times.  Osm zemí v roce 2017 snížilo sazby, průměrné snížení je 2,7 procentního bodu, informovaly o nových číslech noviny Financial Times.

OECD uvedla, že vyspělé země zápasí v daňové konkurenci, i když celkové daňové břemeno roste na rekordní úroveň. Konkurence v oblasti korporátních sazeb zesiluje, částečně i jako odpověď na slabé investice. Nárůst daňové konkurence vyzdvihuje otázku mezi tím, jak vláda hledá rovnováhu mezi udržením konkurenceschopného daňového systému a zajištěním nutných příjmů k financování veřejných služeb, sociálních programů a infrastruktury.

Osm zemí snížilo sazby korporátní daně, největší byly u Maďarska, které snížilo sazbu jen na 9 %. Konkurence se objevuje i u daňových pobídek, hlavně u vědy a výzkumu s vazbou na duševní vlastnictví. A tyto změny vedou k trendu, který se ukazuje u korporátní sazby – v roce 2000 byla průměrná sazba 32,2 %, zatímco v roce 2016 to bylo 24,7 %.

OECD říká, že pokles sazeb se neodrazil v poklesu příjmů a nazývá to „paradoxem.“ Prý to může podle OECD být tím, že roste podíl zisků na národním příjmů, ale je potřeba na vysvětlení dále pracovat.

Zdá se, že zesiluje i daňová konkurence v případě lákání bohatých jednotlivců. Například Itálie či Portugalsko se na bohaté jednotlivce zaměřují, aby rozšířily svůj daňový základ a podpořili podnikavost. Ale průměrná daňová kvóta (tedy poměr daní k HDP) v roce 2015 dosáhl rekordu. Jde o 34,3 %.

Jen čtyři země – Norsko, Irsko, Lucembursko a Slovinsko měly poměry nižší. Navýšení daňové kvóty obvykle znamená snahu o restrukturalizaci veřejných financí.

Celkově klesly daně z pracovního příjmu a někde také daně z příjmu pro ty s nejnižšími příjmy, aby se tak bojovalo proti nerovnosti. OECD zdůrazňuje větší spravedlnost, aby se vykompenzoval rychlý růst příjmů nejbohatších. Na druhé straně OECD uvedla, že příspěvky na sociální zabezpečení v některých zemích zůstávají vysoké.

Nejvyšší sazbu korporátní daně mají USA, následuje Francie a Belgie.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.