Čas na záchranu biologické rozmanitosti se krátí

Významný vědec tvrdí, že pokud jde o řešení klimatické krize, nemůžeme čekat, až se změní světový řád – všichni máme povinnost jednat hned.

Johan Rockström je jedním z nejvlivnějších světových vědců zabývajících se naší planetou. Jako ředitel Postupimského institutu pro výzkum dopadů změn klimatu (Potsdam Institute for Climate Impact Research – PIK) radí vládám, společnostem a aktivistům, včetně své švédské krajanky Grety Thunbergové, ohledně nejnovějších výzkumů klimatu a biodiverzity a zasazuje se o lepší komunikaci v oblasti vědy.

V loňském roce se podílel na vydání knihy Standing Up for a Sustainable World (Postavit se za udržitelný svět), v níž shromáždil eseje klimatologů, ekonomů, ochránců životního prostředí, finančníků a aktivistů za stávku ve školách. V posledních měsících se spojil s Davidem Attenboroughem, aby vytvořil nový seriál Netflixu Breaking Boundaries: The Science of Our Planet, zúčastnil se klimatického summitu prezidenta Joea Bidena a spoluorganizoval prohlášení více než 100 laureátů Nobelovy ceny.

Na dubnovém summitu o Nobelově ceně byl vyhlášen stav planetární nouze. Proč právě teď? Vědci již nejméně tři desetiletí vědí, že lidská činnost destabilizuje klima a urychluje kolaps ekosystémů.

Toto prohlášení, podepsané 126 laureáty Nobelovy ceny, je světovým rekordem. Nikdy předtím jsme nebyli svědky takového celosvětového povstání nositelů Nobelovy ceny. Vydali naléhavou výzvu vědy k lidstvu, v níž vyzývají k rozumu, pravdě a humanismu při transformaci směrem ke spravedlivé a prosperující budoucnosti v bezpečném operačním prostoru.

Vstupujeme do rozhodujícího desetiletí

Z vědeckého hlediska máme nyní před sebou velmi nešťastný soubor dat. Víme, že pravděpodobný dopad narušení klimatu, masového vymírání a znečištění ovzduší na člověka je skutečně velmi, velmi vysoký. Pravděpodobnost je také nepříjemně vysoká. To vše dohromady představuje velmi vysoké riziko. A teď to vydělte časem. Máme jednoznačné důkazy, že jsme vstoupili do rozhodujícího desetiletí.

Pokud máme šanci zabránit ztrátě více než milionu druhů, musíme zastavit úbytek biologické rozmanitosti nyní, ne za 20 nebo 30 let. Pokud chceme mít nějakou šanci udržet globální oteplování na 1,5 °C, musíme během příštích devíti let snížit emise o polovinu. Právě o tom hovoří laureáti Nobelovy ceny a další vědci. Dochází nám čas, tvrdí Rockström.

***

Anotace ke knize Postavit se za udržitelný svět: Od konce druhé světové války došlo ve světě k mimořádnému hospodářskému růstu, snížení chudoby a zvýšení průměrné délky života a počtu obyvatel, ale stalo se tak na úkor podkopávání systémů podpory života na Zemi a vystavení budoucích generací reálnému riziku destabilizace planety. Tato aktuální kniha odhaluje a zkoumá tyto kolosální environmentální náklady a nebezpečnou situaci, v níž se svět nyní nachází. Kniha Postavit se za udržitelný svět je napsána klíčovými osobnostmi, které nejen pochopily hrozby pro naši planetu, ale staly se jejich svědky a postavily se jim.

Kniha spojuje hlasy předních akademiků, jakož i aktivistů v oblasti změny klimatu a životního prostředí, podnikatelů a investorů a upozorňuje na naléhavé kroky, které je třeba podniknout na podporu udržitelného, odolného a inkluzivního rozvoje tváří v tvář mocným systémovým silám. Kapitoly se zaměřují na lepší cestu k lidskému blahobytu, bezpečnosti a důstojnosti a nabízejí vhled do způsobů, jak ji lze vytvořit. Kniha jako celek sdílí vize a naděje těch, kteří nesčetnými způsoby bojují za vytvoření udržitelného světa a snaží se vychýlit rovnováhu od drtivého úbytku biologické rozmanitosti, stoupající hladiny moří a zvyšující se průměrné globální teploty a zároveň zvýšit životní úroveň ve všech dimenzích, zejména pro nejchudší lidi.

Tato kniha, která je nezbytným čtením pro všechny, kdo se zajímají o budoucnost naší planety, ukazuje nejen to, proč je nyní nutné přijmout naléhavá opatření, ale také jaké změny jsou nezbytné pro udržitelný, odolný a spravedlivý svět.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.