Evropská unie chce masivně podpořit vlastní výrobu čipů

Výroba polovodičů je celosvětově považována za klíčové odvětví. Nyní chce Evropská komise ve výzkumu a výrobě dohnat Asii a USA.

Evropská komise 8. února navrhla komplexní soubor opatření, jejichž účelem je zajistit odolnost dodávek do EU, nezávislost Unie na poli technologií a aplikací a její vedoucí postavení v této oblasti. Evropský akt o čipech posílí konkurenceschopnost a odolnost Evropy a pomůže dosáhnout digitální a zelené transformace, informuje web EK.

Nedostatek polovodičů, který byl v nedávné době citelný na globální úrovni, si vynutil uzavírání továren v celé řadě odvětví od automobilového průmyslu až po sektor zdravotnických prostředků. Například v automobilovém průmyslu výroba v některých členských státech v roce 2021 poklesla o jednu třetinu. Tato situace jasně odhalila extrémní globální závislost hodnotového řetězce polovodičů na velmi omezeném počtu aktérů ve složitém geopolitickém kontextu. Ilustrovala však také, jaký význam polovodiče mají pro celý evropský průmysl a společnost.

Evropský akt o čipech bude stavět na silných stránkách Evropy – předních světových výzkumných a technologických organizacích a sítích, jakož i na řadě výrobců průkopnických zařízení –, a bude řešit přetrvávající nedostatky. Přispěje ke vzniku prosperujícího odvětví polovodičů zahrnujícího výzkum, výrobu i odolný dodavatelský řetězec. Společně s členskými státy a našimi mezinárodními partnery zmobilizuje veřejné a soukromé investice ve výši více než 43 miliard eur a stanoví opatření pro prevenci a předvídání potenciálních budoucích narušení dodavatelských řetězců, jakož i přípravu a rychlou reakci na ně. Umožní EU dosáhnout svého cíle, totiž do roku 2030 zdvojnásobit svůj stávající podíl na trhu na 20 %.

Evropské přednosti

Místopředsedkyně Evropské komise Margrethe Vestagerová v souvislosti s aktem o evropských čipech prohlásila: „Evropa má důležité přednosti, které může nabídnout. Jsme velmi silní v konstrukci specifických polovodičových součástek, ať už pro výkonovou elektroniku nebo pro automobilový průmysl. Máme dobrou pozici ve výrobě materiálů pro čipy a zařízení potřebných k jejich výrobě. A jsme světovým centrem výzkumu čipů. Například v Belgii, v Lovani, je výzkumné centrum IMEC hnací silou celosvětového vývoje nejmodernějších polovodičů. Litva je klíčovým centrem výroby elektroniky v Pobaltí, ať už jde o telekomunikace, obranu nebo lékařské přístroje. Je také mezinárodním lídrem ve výrobě laserů potřebných k výrobě mikročipů. Španělsko je evropským světovým šampionem, pokud jde o návrh, vývoj a výrobu elektronických komponent pro pasivní bezklíčové odemykání a startování automobilů, s více než 60% podílem na světovém trhu.“

Spolupráce s jinými zeměmi bude nezbytná

„Pokud  jde o dodavatelské řetězce, mělo by být jasné, že žádná země (a dokonce ani žádný kontinent) nemůže být zcela soběstačná. To je nemožné,“ uvedla ve svém projevu předsedkyně Ursula von der Leyenová.

A dále řekla: „Evropa bude vždy usilovat o to, aby globální trhy zůstaly otevřené a propojené. Je to v zájmu celého světa; je to i v našem vlastním zájmu. Co však musíme řešit, jsou úzká místa, která zpomalují náš růst, jak to právě zažíváme. A proto bude Evropa budovat partnerství v oblasti čipů s podobně smýšlejícími partnery, například se Spojenými státy nebo například s Japonskem. Jde o vyváženou vzájemnou závislost a o spolehlivost. V rámci aktu o evropských čipech předkládáme investice a strategii. Klíčem k našemu úspěchu jsou však evropští inovátoři, naši výzkumní pracovníci světové úrovně, lidé, díky nimž náš kontinent po celá desetiletí prosperoval. Evropa je kontinentem, kde začaly všechny průmyslové revoluce. A Evropa může být také domovem příští průmyslové revoluce.“

Ředitel společnosti IMEC Luc Van den hove je toho názoru, že „všichni hledají řešení v polovodičovém průmyslu, aby se taková krize už nikdy neopakovala. Pro výrobce čipů to bude nepochybně největší výzva roku 2022.“

„Někteří se obávají, že zavedení zákonů o čipech by mohlo být základem úplného narušení trhu s polovodiči. Ale já to tak nevidím. Nakonec je světový trh s polovodiči stále velmi propojený. A to je dobře, protože gigantické skoky, kterých náš průmysl v posledních desetiletích dosáhl, jsou právě výsledkem globální spolupráce,“ říká Van den hove.

 

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.