Sýrie: Jak bohatý je Bašár Asad a jeho rodina?

Asadovi drží své bohatství pod pokličkou, což ztěžuje přesný odhad jejich čistého jmění.

Zpráva amerického ministerstva zahraničí, která byla vypracována na základě pověření Kongresu, uvádí, že čisté jmění syrského prezidenta Bašára Asada a jeho rodiny se odhaduje na 1 až 2 miliardy dolarů, ale podle analytiků jen málo objasňuje, jakým způsobem vládnoucí rodina v zemi shromažďuje svůj obrovský majetek.

Změna v zákoně o národní obraně (NDAA) na fiskální rok 2022 požadovala, aby ministerstvo zveřejnilo zprávu o zdrojích příjmů Asadů, včetně finančních prostředků, které získali prostřednictvím korupčních nebo nezákonných aktivit. Odtajněná verze zprávy popisuje finance Asada a jeho manželky Asmy Asadové, o nichž je známo, že „udržují úzké patronátní vztahy s největšími syrskými ekonomickými hráči“.

Asadova rodina provozuje složitý systém protekce, který zahrnuje krycí společnosti a korporátní fasády a slouží režimu jako nástroj pro přístup k finančním zdrojům,“ uvádí se ve zprávě. Ve zprávě je zmíněno několik prezidentových blízkých příbuzných, včetně jeho bratra Mahera Asada, který je velitelem čtvrté obrněné divize v Sýrii, a Asadova bratrance, telekomunikačního magnáta Ramiho Makhloufa.

Zpráva přichází v době, kdy životní podmínky ve velké části válkou zmítané země zůstávají zoufalé. Podle odhadů OSN žije přibližně 90 % obyvatel pod hranicí chudoby. Zhruba 12 milionů Syřanů se týká potravinová nejistota. Lepší pochopení Asadova skrytého bohatství by mohlo pomoci vyvrátit jeho tvrzení, že ekonomické potíže Sýrie jsou způsobeny především západními sankcemi, uvedl Karam Shaar, vědec z Middle East Institute, který se zabývá syrskou politickou ekonomií. „Ve skutečnosti je většina nedostatku v zemi způsobena korupcí, špatným hospodařením a odklonem pomoci,“ řekl Shaar. „Sankce jsou sice důležité, ale hrají pouze druhořadou roli.“

Zapomenutá Sýrie?

Ačkoli se válka v Sýrii v poslední době nedostává na titulní stránky novin, mezinárodní společenství se musí i nadále soustředit na dosažení komplexního politického řešení konfliktu, uvedl vyslanec OSN pro tuto zemi Geir Pedersen. Připomněl, že Sýrie je „horkým, nikoli zamrzlým konfliktem“, a vyjmenoval některé hrozby vyplývající z války, včetně nárůstu náletů, zesílených střetů na severovýchodě země, „pravidelných incidentů mezi mezinárodními aktéry nebo s jejich účast“ a také terorismu. „Současná strategická patová situace na místě a nepřítomnost Sýrie v titulcích novin by neměla nikoho svádět k domněnce, že konflikt vyžaduje méně pozornosti nebo méně zdrojů nebo že politické řešení není naléhavé, upozornil Pedersen.

Zástupkyně vedoucího humanitárních záležitostí OSN Joyce Msuyaová, varovala, že „Sýrie je na pokraji toho, aby se stala další zapomenutou krizí“, přestože miliony lidí tam každý měsíc bojují o přežití. Zatímco Syřané čelí chmurné budoucnosti, humanitární pracovníci se také potýkají s ubývajícími zdroji. „Jednoduše nemáme potřebné peníze,“ řekla bez obalu.

Nyní se podívejme blíže na zprávu amerického Kongresu o odhadovaném čistém jmění a známých zdrojích příjmů syrského prezidenta Bašára Asada a členů jeho rodiny.

Bašár a Asma Asadovi mají značný vliv na většinu syrského bohatství

Obtížnost přesného odhadu čistého jmění Asada a členů jeho rozvětvené rodiny vyplývá z toho, že rodinný majetek je pravděpodobně rozptýlen a ukryt na mnoha účtech, v portfoliu nemovitostí, ve společnostech a v daňových rájích. Veškerý majetek, který se nachází mimo Sýrii a nebyl zabaven nebo zablokován, je pravděpodobně držen pod falešnými jmény nebo jinými osobami, aby se zastřelo vlastnictví a vyhnulo se sankcím. Podle zpráv nevládních organizací a médií provozuje rodina Asadů složitý systém protekce zahrnující fiktivní společnosti a korporátní fasády, který slouží režimu jako nástroj pro přístup k finančním zdrojům prostřednictvím zdánlivě legitimních korporátních struktur a neziskových subjektů a pro praní peněz získaných z nezákonných ekonomických aktivit včetně pašování, obchodu se zbraněmi, obchodu s drogami a ochranářských a vyděračských praktik.

Bašár a Asma Asadovi

Podle zpráv nevládních organizací a mediálních zdrojů mají Bašár a Asma Asadovi značný vliv na většinu syrského bohatství. Asadovi udržují úzké patronátní vztahy s největšími syrskými hospodářskými subjekty a využívají jejich společnosti k praní peněz z nezákonných činností a k převádění finančních prostředků režimu.  Tyto sítě pronikají do všech odvětví syrského hospodářství.

Asma Asadová vytvořila síť, která má stále větší vliv na syrskou ekonomiku. Má významný vliv na hospodářský výbor, který řídí probíhající hospodářskou krizi v Sýrii. Podle zpráv z otevřených zdrojů tento výbor rozhoduje o dotacích na potraviny a pohonné hmoty, obchodu a měnových otázkách.  Asma v posledních letech rozšířila svůj vliv v neziskovém a telekomunikačním sektoru. Asma údajně nadále uplatňuje svůj vliv na organizaci Syria Trust for Development, kterou založila v roce 2001 a která řídí financování charitativních a humanitárních iniciativ v režimních oblastech Sýrie.

V roce 2019 údajně také převzala kontrolu nad charitativní organizací Al Bustan od Ramiho Makhloufa, bratrance Bašára Asada z matčiny strany. V roce 2021 byli údajně úředníci prezidentského paláce blízcí Asmě jmenováni do představenstva Syriatelu, největší syrské telekomunikační společnosti, kterou Makhlouf vlastnil, dokud ji vláda v roce 2020 nezabavila. V roce 2019 Asma rovněž založila telekomunikační společnost Emma Tel se syrským podnikatelem Khodrem Taherem bin Alím (Khodr Ali Taher). OFAC označil Khodra Aliho Tahera dne 30. září 2020 na základě E.O. 13582 za osobu, která významně napomáhala syrské vládě, sponzorovala ji nebo jí poskytovala finanční, materiální nebo technologickou podporu. Sankce byly uloženy rovněž společnosti Emma Tel.

Bratranec Asmy Asadové Muhannad Dabbagh a její bratr Firas al-Akhras vedou společnost Takamol, která podle otevřených zdrojů spravuje elektronický program SmartCard používaný k distribuci dotovaných potravin v Sýrii.   Na Firase al-Akhrasa uvalilo ministerstvo zahraničí USA sankce 22. prosince 2020 na základě nařízení 13894, přičemž v prohlášení ministra o tomto oznámení se uvádí, že rodiny Asadů a Akhrasů „nahromadily své nezákonně získané bohatství na úkor syrského lidu prostřednictvím kontroly nad rozsáhlou nelegální sítí s vazbami v Evropě, Perském zálivu a jinde“.

Maher Asad

Maher Asad, bratr Bašára Asada, je velitelem čtvrté obrněné divize v Sýrii, jejímž prostřednictvím působí jako hlava mecenášské sítě zapojené do nezákonných aktivit. Na Mahera Asada a Čtvrtou divizi uvalila vláda USA v červnu 2020 sankce podle nařízení 13894 za poskytování podpory Asadovu režimu a za jeho zapojení do porušování lidských práv v Sýrii v roce 2011. Maherova síť rovněž profituje z podnikání v oblasti komunikací, IT, strojírenství, energetiky a cestovního ruchu.

Čtvrtá obrněná divize je podle všeobecných zpráv zapojena do syrských operací pašování drog, včetně pašování amfetaminu captagon a dalších nelegálních látek. Nevládní organizace a média tvrdí, že čtvrtá obrněná divize rovněž vybírá poplatky z dopravy procházející přes oficiální i neoficiální syrská kontrolní stanoviště, která má pod kontrolou, a vybírá poplatky za ochranu a licenční poplatky za komerční přepravu.

Rami Makhlouf

Rami Makhlouf je synem Mohammada Makhloufa, strýce Bašára Asada z matčiny strany. Rami Makhlouf je považován za jednoho z nejbohatších a nejmocnějších mužů v Sýrii a svého času ovládal velký podíl syrské ekonomiky. V roce 2008 byl Makhlouf označen vládou USA za osobu, která měla prospěch z korupce představitelů syrského režimu a napomáhala jí. Na jaře roku 2020 se Makhlouf veřejně rozešel s Asadem a byl údajně umístěn do domácího vězení v Latákíji, načež syrské orgány údajně vložily mnoho jeho obchodních zájmů do státní správy. Odhady Makhloufova majetku z otevřených zdrojů se pohybují mezi 5 a 10 miliardami dolarů.

Rifaat Assad

Rifaat Asad je strýcem Bašára Asada, který opustil Sýrii po neúspěšném pokusu o převzetí moci v roce 1984. V Sýrii si ponechal rozsáhlé obchodní portfolio až do roku 1999, kdy byl formálně vyhoštěn ze Sýrie po násilných střetech v Latákíji mezi jeho stoupenci a stoupenci jeho bratra Háfize. V roce 2017 španělská vláda zabavila Rifaatův španělský majetek poté, co byl zmíněn v evropském vyšetřování praní špinavých peněz. V červnu 2020 odsoudil francouzský soud Rifaata ke čtyřem letům vězení za organizované praní špinavých peněz, závažné daňové podvody a zpronevěru syrských finančních prostředků a zabavil jeho nemovitosti a účty v Paříži a Londýně. Před zabavením bylo Rifaatovo celkové portfolio nemovitostí odhadováno na 850 milionů dolarů.  Rifaat se v říjnu 2021 vrátil do Sýrie, aby se vyhnul uvěznění.

Další informace najdete zde.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Ilustrační foto: Kremlin.ru, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.