Summit NATO: Čeká nás kritické období pro naši bezpečnost a mezinárodní mír a stabilitu

Ve dnech 28. až 30. června se konal důležitý summit NATO. Vedoucí představitelé schválili novou strategickou koncepci, která je plánem pro Alianci v nebezpečnějším a konkurenčnějším světě.

Summit NATO v Madridu skončil ve čtvrtek (30. června 2022) rozhodnutím o transformaci a posílení Aliance. Generální tajemník Jens Stoltenberg řekl: „Rozhodnutí, která jsme v Madridu přijali, zajistí, aby naše Aliance i nadále zachovávala mír, předcházela konfliktům a chránila naše lidi a naše hodnoty. Evropa a Severní Amerika stojí společně v NATO.“

Vedoucí představitelé se dohodli na zásadní změně v odstrašování a obraně NATO, která spočívá v posílení předsunuté obrany, posílení bojových skupin ve východní části Aliance a zvýšení počtu sil vysoké pohotovosti na více než 300 000. Představitelé se rovněž dohodli na větších investicích do NATO a na zvýšení společného financování. Během summitu byli do Aliance přizváni nejbližší partneři NATO Finsko a Švédsko, což představuje významnou podporu euroatlantické bezpečnosti. Spojenci se dále dohodli na dlouhodobé podpoře Ukrajiny prostřednictvím posíleného balíčku komplexní pomoci.

Vedoucí představitelé schválili novou strategickou koncepci NATO, která je plánem pro Alianci v nebezpečnějším a konkurenčnějším světě. Stanovuje přístup NATO k Rusku a k dalším hrozbám, včetně terorismu, kybernetických a hybridních hrozeb. Strategická koncepce se poprvé zabývá výzvami, které představuje Čína. Dohodli se na krocích v boji proti změně klimatu, včetně cílů snížit emise skleníkových plynů NATO a přejít do roku 2050 na nulové emise. Na summitu byl rovněž zahájen nový Inovační fond NATO, který má Alianci pomoci zvýšit její technologický náskok. Vedoucí představitelé NATO se setkali s klíčovými partnery, aby řešili globální výzvy, a indo-pacifičtí partneři Austrálie, Japonsko, Nový Zéland a Korejská republika se poprvé společně zúčastnili summitu NATO. Spojenci se rovněž znovu zavázali k boji proti terorismu a zabývali se reakcí NATO na hrozby a výzvy z Blízkého východu, severní Afriky a Sahelu.

NATO zůstává základem kolektivní obrany

„NATO je obrannou aliancí a nepředstavuje hrozbu pro žádnou zemi. NATO zůstává základem naší kolektivní obrany a základním fórem pro bezpečnostní konzultace a rozhodnutí mezi spojenci. Náš závazek dodržovat Washingtonskou smlouvu, včetně článku 5, je pevný,“ uvádí se v prohlášení ze summitu.

Představitelé důrazně odsoudili ruskou agresivní válku proti Ukrajině, protože „vážně podkopává mezinárodní bezpečnost a stabilitu“ a „jedná se o hrubé porušení mezinárodního práva“.

„Děsivá krutost Ruska způsobila nesmírné lidské utrpení a masové vysídlení, které se neúměrně dotýká žen a dětí. Rusko nese za tuto humanitární katastrofu plnou odpovědnost. Rusko musí umožnit bezpečný, neomezený a trvalý přístup humanitární pomoci. Spojenci spolupracují s příslušnými zúčastněnými stranami v mezinárodním společenství, aby pohnali k odpovědnosti všechny osoby odpovědné za válečné zločiny,včetně sexuálního násilí souvisejícího s konfliktem. Rusko rovněž záměrně prohlubuje potravinovou a energetickou krizi, která postihuje miliardy lidí na celém světě, a to i prostřednictvím svých vojenských akcí. Spojenci úzce spolupracují na podpoře mezinárodního úsilí o umožnění vývozu ukrajinského obilí a zmírnění celosvětové potravinové krize. Budeme i nadále čelit ruským lžím a odmítat jeho nezodpovědnou rétoriku. Rusko musí okamžitě zastavit tuto válku a stáhnout se z Ukrajiny. Bělorusko musí ukončit svou spoluúčast na této válce,“ dočteme se dále.

Jak vyplývá z textu, představitelé zopakovali, že podporují „nezávislost, svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic sahajících až do jejích teritoriálních vod“. Plně také podporují „přirozené právo Ukrajiny na sebeobranu a volbu vlastních bezpečnostních opatření“.

V závěrečné deklaraci jsou zmíněna i následující témata: význam lidské bezpečnosti, posilování strategických partnerství, politika otevřených dveří NATO a výdaje na obranu.

Příští summit NATO se bude konat v roce 2023 v litevském Vilniusu.

Tiskové prohlášení k summitu NATO vydal i americký prezident Joe Biden, v angličtině je dostupné zde.

 

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.