Zisky nebo lidská práva

„Současný stav sociálních služeb v České republice neodpovídá potřebám ani evropským standardům a bez potřebných změn nebudou sociální služby schopny reagovat na budoucí demografický vývoj,“ upozorňuje Václav Drozd.

Platforma Social Watch Česká republika přinesla zprávu, která je rozdělena na tři tematické části nazvané „Ekonomika a rozvoj“, „Zdraví a péče“ a „Sociálně-ekonomická transformace“, informoval web Social Watch.

Ekonomka Ilona Švihlíková sleduje aktuální makroekonomický vývoj v ČR a kritizuje přitom absenci hospodářské politiky státu i chaotické jednání vlády v době pandemie, stejně jako její nekoncepční a asociální daňovou politiku. I v současných krizích spojených s konfliktem na Ukrajině je zřejmé, že ani nová vláda nehodlá rostoucí sociální problémy řešit systémově. To zvyšuje napětí ve společnosti. Rozvojový expert Tomáš Tožička se také věnuje tématu daní. Z hlediska daňové spravedlnosti kritizuje snahy nové vlády o zrušení registračních pokladen, nedostatky výběru DPH i daňové úniky. Pokud jde o závazky rozvojové spolupráce, je jejich plnění ze strany ČR zcela nedostatečné a má sestupnou tendenci. Tožička upozorňuje i na šokující rozdíly v postoji k uprchlíkům z válečných konfliktů.

V části věnované zdraví a péči se předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková věnuje otázce, jak česká společnost čelila pandemii COVID-19. Příčinu velkého počtu obětí vidí zejména v chaotickém jednání politiků. Přesto některé kroky vlády hodnotí pozitivně, ale vyzývá k systémovým změnám, zejména pokud jde o zajištění dostatku zdravotníků. Václav Drozd, který je také odborář a publicista, podává přehled o systémových problémech sociálních služeb a k tomu přidává návrhy opatření, která se týkají potřeby investic i bránění privatizaci státních zařízení.

Poslední část zprávy pojednává o problémech spojených s nezbytným přechodem na ekologicky a sociálně udržitelnější způsob hospodaření. Novinář a ekologický aktivista z platformy Re-set, Radek Kubala, kriticky posuzuje postup realizace Zelené dohody. Zatímco u Evropské komise vidí správný směr ale zároveň řadu nedostatků, zejména s ohledem na sociální dopady plánovaných změn, v České republice podle něj seriózní debata ještě ani nezačala. Další ekologický aktivista a expert Milan Smrž z Eurosolaru v souvislosti s rostoucími cenami energií a hrozící energetickou chudobou kritizuje nedostatečnou podporu obnovitelných zdrojů energie ze strany vlády a ukazuje na potenciál těchto zdrojů. Kriticky se staví také k plánům dalšího rozvoje jaderné energetiky.

Závěr zprávy tvoří informace o iniciativě Nová dohoda z pera jednoho z jejích hybatelů, Josefa Patočky. Tato platforma, kterou jsme jako koalice Social Watch také podpořili, vypracovala program sociálně-ekologické transformace pro Českou republiku, který je dobrým východiskem pro další společné usilování o společnost, která bude zdroje přírody využívat šetrně a spravedlivě.

Česká koalice Social Watch

Česká koalice Social Watch vznikla v roce 2008 jako neformální síť organizací a expertek a expertů z různých oblastí. V roce 2015 došlo k formálnímu založení organizace Social Watch Česká republika a v současnosti jsou členy: ADEPTTs, Alternativa Zdola, EDUCON, Ekumenická akademie, EUROSOLAR, Nesehnutí.

Další informace a publikace ke stažení naleznete na www.socialwatch.czwww.socialwatch.org.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.