Ropný gigant Aramco se raduje z rekordního výsledku

Rostoucí světové ceny energií zvýšily zisky saúdskoarabské ropné společnosti.

Společnost Saudi Aramco oznámila své finanční výsledky za druhé čtvrtletí roku 2022, přičemž zaznamenala 90% meziroční nárůst čistého zisku a oznámila dividendu ve výši 18,8 miliardy dolarů, která bude vyplacena ve třetím čtvrtletí, informoval portál Zawya.

Výsledky stanovily nový čtvrtletní ziskový rekord společnosti od její první veřejné nabídky akcií v roce 2019 a byly způsobeny především vyššími cenami ropy a prodanými objemy a vyššími rafinérskými maržemi.

Společnost Aramco dosáhla rekordního čtvrtletního a pololetního čistého zisku ve výši 48,4 miliardy dolarů ve druhém čtvrtletí a 87,9 miliard dolarů v prvním pololetí roku 2022 ve srovnání s 25,5 mld. dolarů, respektive 47,2 mld. dolarů za stejná období v roce 2021.

Nárůst v obou obdobích byl způsoben především vyššími cenami ropy a prodanými objemy, jakož i silnými rafinérskými maržemi ve druhém čtvrtletí a vyššími maržemi v navazujících odvětvích v první polovině roku 2022.

Saudi Aramco se zaměřuje nejen na ropu, ale i plyn

Jak je uvedeno v tiskové zprávě, společnost prokázala spolehlivou výkonnost v oblasti těžby, když ve druhém čtvrtletí roku 2022 dosáhla průměrné celkové těžby uhlovodíků ve výši 13,6 milionu barelů ropného ekvivalentu denně. Společnost nadále pracuje na zvýšení své maximální udržitelné kapacity ropy z 12 milionů barelů ropy denně na 13 milionů barelů ropy denně do roku 2027.

Program rozšiřování těžby plynu společnosti pokračuje směrem ke zvýšení produkce, přičemž probíhá počáteční výstavba a projektování plynového závodu Jafurah. Zařízení má plánovanou zpracovatelskou kapacitu 3,1 miliardy standardních kubických stop denně (bscfd – billion standard cubic feet per day) surového plynu, jehož dokončení se očekává ve dvou fázích do roku 2027. Očekává se, že pole Jafurah zahájí těžbu v roce 2025 a postupně bude zvyšovat dodávky zemního plynu tak, aby do roku 2030 dosáhly udržitelného objemu 2,0 bscfd, což poskytne surovinu pro výrobu vodíku a čpavku a pomůže uspokojit očekávanou rostoucí místní poptávku po energii.

Výstavba zásobníku plynu Hawiyah Unayzah dospěla do pokročilé fáze a fáze vtláčení se blíží k závěru. Očekává se, že do roku 2024 poskytne až 2,0 bscfd zemního plynu, který bude vtláčen do hlavního plynového systému. Jedná se o první projekt podzemního skladování zemního plynu v království, který pomáhá zvládat sezónní změny poptávky a následně zlepšuje využití aktiv a efektivitu nákladů.

Aramco a Petronas

Kromě jiných aktivit zahájily v květnu provoz společné rafinérské a petrochemické podniky společnosti Aramco se společností Petronas v Malajsii, známé pod souhrnným názvem PRefChem, které do konce roku dosáhnou plné kapacity 300 000 barelů denně. Investice společnosti Aramco do společnosti PRefChem poskytuje příležitost k expanzi na důležitém rostoucím trhu a nabízí nové geografické oblasti pro její produkci ropy.

Úsilí o udržitelnost a snížení emisí

Saudi Aramco také usiluje o udržitelnost – 15. června zveřejnila svou první zprávu o udržitelnosti, která popisuje způsoby, jakými společnost plánuje do roku 2050 dosáhnout nulových čistých emisí skleníkových plynů; plánovány jsou rovněž investice do obnovitelných zdrojů energie. V zájmu urychlení vývoje nízkouhlíkových řešení v energetice společnost Aramco 27. června slavnostně otevřela Výzkumné centrum Aramco na Univerzitě vědy a technologie krále Abdulláha, které využívá umělou inteligenci a strojové učení k vývoji inovativních způsobů umožňujících oběhové uhlíkové hospodářství.

Lokalizace dodavatelského řetězce

Společnost Aramco rovněž oznámila významné rozšíření svého programu průmyslových investic Namaat, v jehož rámci nyní uzavřela 55 dohod a memorand o porozumění v odvětvích udržitelnosti, digitálních technologií, průmyslu, výroby a sociálních inovací, jejichž cílem je vytvářet pracovní místa a rozšiřovat hodnotové řetězce v oblasti energetiky a chemického průmyslu v království. Prostřednictvím programu Namaat se společnost Aramco snaží lokalizovat svůj dodavatelský řetězec a zajistit si dlouhodobě vedoucí postavení v oblasti nákladů a produktivity, udržitelnosti a odolnosti.

Poptávka po ropě trvá

Prezident a generální ředitel společnosti Aramco Amin H. Nasser uvedl: „Společnost Aramco se zaměřuje na rozvoj těžby ropy a plynu – naše rekordní výsledky za druhé čtvrtletí odrážejí rostoucí poptávku po našich produktech.“

Přestože volatilita na globálních trzích a ekonomická nejistota přetrvávají, události v první polovině letošního roku podporují náš názor, že pokračující investice do našeho odvětví jsou nezbytné – jak pro zajištění dobrého zásobování trhů, tak pro usnadnění spořádaného energetického přechodu,“ míní Nasser. Očekává, že poptávka po ropě poroste i po zbytek desetiletí, a to navzdory ekonomickým tlakům na snížení krátkodobých globálních prognóz.

Graf ukazuje čistý zisk Saudi Aramco v miliardách dolarů za období 2020 až 2022 (druhé čtvrtletí). Zdroj: Statista.

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.