K uspokojení poptávky po bateriových kovech bude zapotřebí velký počet nových dolů

Tlak na dodávky kritických materiálů se bude i nadále zvyšovat s tím, jak se bude rozšiřovat elektrifikace silniční dopravy s cílem splnit ambice čisté nulové spotřeby.

Podle zprávy zveřejněné Mezinárodní energetickou agenturou (IEA) je třeba desetinásobně rozšířit celosvětové dodavatelské řetězce baterií a minerálů, aby bylo možné do roku 2030 uspokojit předpokládané potřeby kritických minerálů, informoval web mining.com.

Zpráva dochází k závěru, že průmysl potřebuje do roku 2030 vybudovat dalších 50 dolů na lithium, 60 dolů na nikl a 17 dolů na kobalt, aby splnil globální cíle v oblasti čistých emisí uhlíku. Podle IEA se poptávka po bateriích pro elektromobily zvýší ze současných přibližně 340 GWh na více než 3500 GWh do roku 2030.

V krátkodobém horizontu jsou zapotřebí další investice, zejména v oblasti těžby, kde je doba realizace mnohem delší než u jiných částí dodavatelského řetězce. V některých případech vyžadují více než deset let od počátečních studií proveditelnosti k výrobě a poté ještě několik let k dosažení nominální výrobní kapacity.

Jak se dočteme ve zprávě IEA,  baterie obvykle tvoří 30 až 40 % hodnoty elektromobilů (EV) a závod o dosažení čisté nulové spotřeby zaměří pozornost na bezpečnost dodávek kritických minerálů a kovů potřebných k jejich výrobě.

Dnešní dodavatelské řetězce baterií a minerálů se točí kolem Číny

Čína vyrábí tři čtvrtiny všech lithium-iontových baterií a je domovem 70 % výrobní kapacity katod a 85 % výrobní kapacity anod (obě tyto složky jsou klíčovými součástmi baterií). Více než polovina kapacit na zpracování a rafinaci lithia, kobaltu a grafitu se nachází v Číně.

Evropa je zodpovědná za více než čtvrtinu celosvětové montáže elektromobilů, ale kromě zpracování kobaltu se v ní nachází jen velmi malá část dodavatelského řetězce (20 %). Spojené státy hrají v globálním dodavatelském řetězci baterií pro elektromobily ještě menší roli, neboť se podílejí pouze 10 % na výrobě elektromobilů a 7 % na kapacitě výroby baterií. Korea a Japonsko mají značný podíl na dodavatelském řetězci navazujícím na zpracování surovin, zejména v oblasti vysoce technické výroby katodového a anodového materiálu.

Většina klíčových nerostných surovin se těží v zemích bohatých na zdroje, jako je Austrálie, Chile a Demokratická republika Kongo, a zpracovává je několik velkých společností. Vlády v Evropě a ve Spojených státech mají odvážné iniciativy veřejného sektoru na rozvoj domácích dodavatelských řetězců baterií, ale většina dodavatelského řetězce pravděpodobně zůstane do roku 2030 v Číně. Například 70 % výrobní kapacity baterií ohlášené na období do roku 2030 je v Číně.

Zatímco všechny fáze dodavatelského řetězce musí být rozšířeny, těžba a zpracování jsou obzvláště kritické kvůli dlouhým dodacím lhůtám. Vlády musí využít soukromé investice do udržitelné těžby a zajistit jasné a rychlé povolovací postupy, aby se předešlo možným problémům s dodávkami.

Inovace a alternativní chemické technologie, které vyžadují menší množství kritických minerálů, stejně jako rozsáhlá recyklace baterií, mohou zmírnit tlak na poptávku a zabránit vzniku úzkých míst. Snížit poptávku po kritických kovech může i podpora „rightsizing“ (přizpůsobení velikosti) baterií a zavádění menších automobilů.

Vlády by měly posílit spolupráci mezi producentskými a spotřebitelskými zeměmi s cílem usnadnit investice, podporovat ekologicky a sociálně udržitelné postupy a podporovat sdílení znalostí. Vlády by měly zajistit sledovatelnost klíčových komponentů pro elektromobily a sledovat pokrok v plnění ambiciózních cílů environmentálního a sociálního rozvoje v každé fázi dodavatelských řetězců baterií a elektromobilů.

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.