Energetická krize: Evropa je na letošní zimu připravena

V pátek se v Bruselu konalo mimořádné zasedání Rady pro energetiku, které se týkalo energetické krize. K jakým závěrům účastníci došli?

„Dnes se nám podařilo dohodnout se na společném směřování dočasných mimořádných opatření a dát Komisi jasný úkol, aby během několika dní předložila solidní a konkrétní návrh. Uděláme vše pro to, abychom pomohli našim občanům a podnikům, kteří se potýkají s vysokými cenami energií,“ sdělil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela v tiskovém prohlášení, které vyšlo po skončení zasedání.

Opatření ke zmírnění vysokých cen energie

Během první diskuse ministři vyjádřili své preference ohledně různých politických možností, jak zmírnit zátěž občanů, veřejných služeb, podniků a průmyslu způsobenou vysokými cenami energií, které by mohly být v krátké době provedeny na úrovni EU.

Diskuse vycházela z poznámky předsednictví, která zdůraznila několik možností krátkodobých opatření, jež by mohla přinést úlevu v energetické situaci. Komise rovněž předložila delegacím neoficiální dokumenty, které obsahují předběžné posouzení možností mimořádných opatření ke zmírnění prudkého růstu cen elektřiny a plynu.

Z diskuse vyplynuly čtyři hlavní oblasti, v nichž členské státy očekávají, že Komise bude jednat. Patří mezi ně omezení příjmů výrobců elektřiny, kteří se potýkají s nízkými výrobními náklady; možný cenový strop pro plyn; opatření pro koordinované snížení poptávky po elektřině v celé EU; opatření, která by pomohla vyřešit problém snížené likvidity.

Ministři vyzvali k rychlému jednání a předsednictví vyjádřilo odhodlání zabývat se připravovanými návrhy Komise urychleně.

Ministři poté představili aktuální stav připravenosti své země na letošní zimu. Členské státy EU provedly několik opatření na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU. Přijaly zejména nařízení o naplnění zásobníků plynu a jejich sdílení v duchu solidarity, diverzifikovaly zdroje dodávek a zavázaly se snížit poptávku po plynu v letošní zimě o 15 %. Navzdory nedávnému vývoji, a zejména přerušení toku ruského plynu přes Nord Stream 1, je Evropa na letošní zimu připravena. Podzemní zásoby plynu v EU byly naplněny z 82,5 % své kapacity, což je mnohem dříve než 1. listopadu, kdy byl termín stanovený v nařízení o skladování plynu.

Záznam z veřejné části zasedání můžete v češtině zhlédnout zde. Záznam z tiskové konference najdete na tomto odkazu.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.