Evropský parlament: Poslanci podpořili více munice pro Ukrajinu

Parlament minulý týden podpořil návrh právního předpisu o navýšení evropské výroby munice a raket.

Akt na podporu výroby munice má za cíl urychlit dodávky munice a raket na Ukrajinu a pomoci členským státům doplnit jejich arzenály, uvedl portál EP. Zavádí cílená opatření včetně financování ve výši 500 milionů eur, která mají zvýšit výrobní kapacitu EU a řešit současný nedostatek produktů pro obranné účely, především pozemní a dělostřelecké munice, raketových střel i jejich součástí.

Evropská komise bude identifikovat, mapovat a průběžně sledovat dostupnost těchto produktů pro obranné účely, jejich součástí a odpovídajících surovinových vstupů. Návrh zavádí mechanismy, zásady a dočasná pravidla pro zajištění včasné a trvalé dostupnosti těchto produktů pro obranné účely pro jejich kupující v Evropské unii.

Účinnost tohoto nařízení bude vyhodnocena do poloviny roku 2024 s ohledem na vývoj bezpečnostní situace. Na základě výsledků bude zváženo rozšíření těchto opatření a přidělení dodatečného rozpočtu.

Prohlášení zpravodaje

Zpravodaj Cristian Bușoi (EPP, RO) uvedl: „Dnešní rozhodnutí znamená významný krok vpřed pro bezpečnost a obranu Unie a zejména v naší vytrvalé podpoře Ukrajiny tváří v tvář probíhající ruské agresi. Posílí naši schopnost reagovat na bezpečnostní výzvy. Je to vítězství Evropy a kolektivní bezpečnosti. Parlament je nyní připraven jednat s Radou a doufáme, že co nejdříve dosáhneme dohody.“

Další postup

Poslanci nyní zahájí jednání s Radou s cílem dosáhnout politické dohody, o které by pak EP hlasoval na červencovém plenárním zasedání.

Celá zpráva je zde v češtině.

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.