EU oslavila „30. narozeniny“

V listopadu 2023 uplynulo 30 let od založení Evropské unie.

Smlouva o Evropské unii byla podepsána 7. února 1992 v Maastrichtu a vstoupila v platnost 1. listopadu 1993.

Cílem smlouvy bylo posílit spolupráci mezi členskými státy v hospodářských, sociálních a právních otázkách a také vytvořit společnou zahraniční a bezpečnostní politiku s cílem chránit společné hodnoty, základní zájmy a nezávislost Evropy.

Podle webu Politico „dnes panuje v Bruselu pochmurná nálada, stejně jako v roce 1993, kdy byla EU založena na základech staršího Evropského společenství. Tehdy, stejně jako dnes, se blok potýkal s pomalým hospodářským růstem, politickou agendou částečně formovanou pravicovými populisty a krvavými válkami na svých hranicích. Navzdory těmto paralelám bychom však neměli zapomínat na transformační dopad EU na Evropu v posledních třech desetiletích.

Když byla EU založena, její tři podpisové projekty se nacházely ve vážných problémech: Plány na vytvoření hospodářské a měnové unie byly zmateny krizí mechanismu směnných kurzů, která ukázala, jak obtížné je v době globalizace propojit národní měny. Společná zahraniční a bezpečnostní politika se ukázala jako bezmocná tváří v tvář válce a etnickému násilí v bývalé Jugoslávii. A vyhlídky na užší spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí značně zkomplikoval dramatický nárůst počtu uprchlíků přicházejících do západní Evropy po skončení studené války.

V průběhu let se však všechny tři tyto projekty nakonec podařilo realizovat – i když s různou mírou úspěchu.

Podle Politica jsou narozeniny časem k zamyšlení, k pohledu dopředu i zpět – jedná se zejména o další rozšiřování EU.

Archivy promlouvají

U příležitosti výročí bylo oznámeno zpřístupnění archivních dokumentů vztahujících se Maastrichtské smlouvě. Sbírka byla popsána a digitalizována a je nyní přístupná prostřednictvím webových stránek archivu Rady EU. Původní papírové spisy byly převezeny do historického archivu Evropské unie ve Florencii.

Archivní fond mezivládní konference o politické unii a hospodářské a měnové unii (CM3.NEGO7) obsahuje 55 souborů, včetně zpráv, záznamů z ministerských zasedání, konzultačních dokumentů a dalších dokumentů. Zachycuje jednání, která proběhla během obou mezivládních konferencí a která vedla k podpisu smlouvy.

Sbírka obsahuje dvě hlavní skupiny záznamů (jednu o hospodářské a měnové unii a druhou o politické unii). Kromě toho sbírka obsahuje dokumenty týkající se slavnostního podpisu, jakož i ratifikací a vstupu v platnost.

Všechny dokumenty v této archivní sbírce jsou dostupné online a lze do nich nahlížet a stahovat je prostřednictvím CASE (Centrální archivní vyhledávač).

Pro ty, kteří se chtějí dále zabývat historií Maastrichtské smlouvy, sestavila Knihovna Rady průvodce knihovnou, který obsahuje relevantní a autoritativní zdroje.

Evropa od Maastrichtu

Jak se změnil život občanů Evropské unie od 1. listopadu 1993? Tuto otázku si položil dokumentarista David Holland ve snímku, který přinesla stanice ARTE TV. Zmiňuje v něm kromě jiného program Erasmus, výhody jednotného trhu a zejména možnost občanů pracovat a žít kdekoli v EU. Dokument je dostupný v němčině a francouzštině zde (na výběr jsou titulky anglické, německé, polské, španělské a italské).

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.