EU: Nové genomické techniky mají pomoci zemědělcům se zelenou transformací

Europoslanci v zájmu udržitelnějšího a odolnějšího potravinového systému podpořili jednodušší systém schvalování NGT rostlin rovnocenných konvenčním rostlinám.

Za návrhem stojí snaha o udržitelnější a odolnější potravinový systém, a tedy o to vyvinout zdokonalené odrůdy rostlin, jež budou odolávat změně klimatu i škůdcům, budou mít vyšší výnosy a vystačí s nižšími dávkami hnojiv a pesticidů, informoval portál Evropského parlamentu.

Veškeré NGT rostliny, tedy rostliny získané pomocí nových genomických technik, v současnosti podléhají týmž předpisům jako geneticky modifikované organismy (GMO). Poslanci souhlasili s tím, že takto modifikované rostliny budou rozděleny do dvou kategorií. Do kategorie 1 by spadaly modifikované rostliny rovnocenné rostlinám konvenčním. Ty by se již nemusely řídit legislativou platnou pro geneticky modifikované organismy, která je pro ně závazná nyní. Rostliny zařazené do kategorie 2 by přísné předpisy o GMO musely splňovat i nadále.

Dále se poslanci shodli, že v ekologické produkci budou obě kategorie takových rostlin i v budoucnu zakázány, neboť k potvrzení jejich kompatibility jsou potřeba další studie.

NGT rostliny kategorie 1

Co se týká této kategorie geneticky upravených rostlin, chtějí poslanci změnit množství a rozsah modifikací, po jejichž provedení je možné NGT rostliny považovat za rovnocenné konvenčním rostlinám. V zájmu transparentnosti se také shodli, že balení semen NGT rostlin musí být jako takové označeno a musí být zřízen veřejný online seznam všech rostlin, jež do této kategorie spadají.

Ačkoliv označení NGT rostlin kategorie 1 nebude povinné, poslanci vyzvali Komisi, aby po sedmi letech od vstupu nového předpisu v platnost podala zprávu o tom, jak se vnímání nových technik ze strany spotřebitelů a producentů změnilo.

NGT rostliny kategorie 2

U NGT rostlin kategorie 2 se poslanci dohodli na zachování většiny požadavků, jež v současnosti platí pro GMO a jež patří k nejpřísnějším na světě, včetně schvalovacího řízení a povinného označování produktů.

Jelikož však takové rostliny mohou v některých případech přispět k udržitelnosti zemědělsko-potravinářského systému, shodli se poslanci, že zemědělce je k jejich zavádění potřeba motivovat, např. tím, že se zrychlí posuzování rizik s nimi spojených. Zdůraznili však, že musí být dodržována tzv. zásada předběžné opatrnosti.

Zákaz jakýchkoli patentů na NGT rostliny

Protože poslanci chtějí zabránit právní nejistotě a vyšším nákladům zemědělců a šlechtitelů, a také jejich závislosti na velkých semenářských společnostech, žádají zakázat veškeré patenty na všechny NGT rostliny, rostlinný materiál, jeho části, genetické informace a procesní vlastnosti, které obsahují.

Parlament je připraven zahájit jednání o konečné podobě předpisu s členskými státy.

Redakčně zkráceno, upraveno. Zdroj: Evropský parlament

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20240202IPR17320/nove-genomicke-techniky-poslanci-schvalili-pravidla-na-pomoc-zemedelcum

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.