Pracující Rusové nejsou ze změn ústavy nadšení

Zaznělo dokonce, že lidem vadí, že z nich politici dělají idioty a spíš by hlasovali pro prohlášení Putina carem…

Značná část pracujících občanů v Rusku se staví negativně k úpravám ruské ústavy, všímá si komentář novin Vědomosti na základě nového průzkumu, který provedl portál superjob.ru. Mnoho z těchto lidí bude hlasovat proti nebo bude hlasování ignorovat. Mnozí nechápou smysl navržených změn ústavy, ukazují výsledky průzkumu.

Citovaný průzkum byl proveden mezi 1600 pracovníky. Podle jeho výsledků o změnách ústavy slyšelo 35 % dotázaných, 35 % o ní nic neslyšelo a 30 % má mít podrobnější znalost k tomuto tématu. Informovanost o změnách ústavy ve srovnání s identickým průzkumem v únoru narostla, tehdy o nich nic nevědělo 44 % respondentů.

V únoru i v červnu je rozhodnuto podle průzkumu hlasovat v plebiscitu 45 %. Naopak 32 % v únoru a 30 % dotázaných se nerozhodlo a 23 a 25 % nepůjde k hlasování. Ukazuje se zde podstatný rozdíl od jiných průzkumů veřejného mínění. Například agentura VCIOM zjistila, že 66 % dotázaných přijde, 11 % nepřijde a 23 % se nerozhodlo. V případě Centra Levady je to 67, 14 a 19 %. Poslední průzkum superjob.ru sledoval ale nálady jenom mezi pracujícími občany, ne všemi.

Průzkum superjob.ru dále ukazuje, že by proti změnám hlasovalo 42 %, 18 % je pro a 28 % není rozhodnuto a ještě 12 % chce plebiscit bojkotovat. Má se jednat o nálady, pokud by se hlasování konalo následující neděli od doby průzkumu.

Odpůrci změn ústavy potom dominují nad podporovateli ve všech věkových a příjmových skupinách, upozorňuje článek. Ale největší podíl odpůrců je mezi lidmi s vyššími příjmy (nad 80 tisíc rublů/měsíc), kde se jedná o 51 %. Ani mezi lidmi s nižšími příjmy změna ústavy neboduje: proti je 34 % a 19 % je pro.

Článek upozorňuje na to, že průzkum má výsledky radikálně odlišné od těch, které prezentovala agentura VCIOM a Centrum Levady. V těchto průzkumech je podílově více těch, kteří změny podporují než odpůrců. Rozdíly lze vysvětlit ale i jinak než zaměřením na určitou skupinu lidí (pracující).  Celkem 39 % respondentů průzkumu superjob.ru žije v milionových městech, kde jsou obvykle aktivnější politické postoje.

Průzkum podle politologa Alexeje Makarkina ukazuje, že v rámci pandemie koronaviru se ústavní změny dostaly pro občany na druhou kolej.  Zakladatel superjob.ru a absolvent diplomatické akademie MIDu Alexej Zacharov je toho mínění, že mnoho Rusů vidí změnu ústavy jako hru vrchnosti, která se jejich životů netýká. Hlasování je tak nezajímá. Zacharov dále říká:

Při veškeré opravdové lásce k Vladimiru Putinovi je samotný způsob prodloužení jeho pravomocí pro lidi nepřijatelný. Mnohem větší počet lidí by hlasoval pro, kdyby se Putin rozhodl prohlásit se carem a obnovit monarchii. Takto nejsou lidi spokojení, že je mají za idioty a organizují tance s bubínky místo toho, aby se otevřeně mluvilo o cílech procesu.“

Není jasné, zda si Kreml výsledků tohoto průzkumu všimne anebo se bude spoléhat na VCIOM. Nicméně výsledek červencového hlasování by měl být přesvědčivým. To znamená, že bude třeba obnovit agitaci na internetu k zajištění dostatečné podpory změn v hlasování. Podle Makarkina se vláda zaměří na starší občany, mezi kterými mají změny ústavy vyšší podporu (u lidí nad 55 let je to 61 %) a také na lidi, kteří jsou závislí na státu. Kromě toho se může vládní agitace snažit přesvědčit voliče, že protestní hlasování nemá smysl a je lepší prostě zůstat v den hlasování doma.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.