Téma základního příjmu i nadále přitahuje pozornost

Myšlenka základního příjmu je diskutována v mnoha evropských zemích. Iniciativa „Zavést v celé EU bezpodmínečný základní příjem“ je prodloužena do 25. června 2022.

Nepodmíněnému základnímu příjmu (NZP) jsme se na našem webu již několikrát věnovali, letos vyšla publikace k tomuto tématu pod názvem „Základní příjem ve světě: argumenty, experimenty, dějiny. Jejími autory jsou Marek Hrubec, Martin Brabec a Markéta Minářová.

Kniha předkládá hlavní argumenty o základním příjmu a vysvětluje experimenty s ním v 17 zemích světa (v Evropě, Africe, Asii i Amerikách) a globální návrh OSN. Připomíná také průkopníky základního příjmu v dějinách (T. More, J. Ludovicus Vives, B. Russell nebo M. L. King).

Kniha mimo jiné ukazuje, že jsou různé cesty k zavedení nepodmíněného základního příjmu. Jsou jimi například dočasně vyplácený příjem (návrhy během covidové pandemie jako podpora dočasného zamezení sociálních kontaktů a blokování šíření viru); dočasně podmíněný nebo částečně podmíněný základní příjem nebo i příjem nízký, spíš doplňující, který zatím nenaplňuje představu důstojného příjmu; příjem pro pilotní regiony nebo skupiny apod. Základní příjem funguje již dlouhodobě na Aljašce. V některých afrických zemích své projekty promyšleně prodlužují a rozšiřují, v jiných (Jihoafrická republika) se chystají vrátit k úspěšné dočasné praxi z minulosti.

Jak se dočteme na webu Globální konflikty, „základní příjem se stal zvláště v době pandemie velmi diskutovaným tématem jak mezi vědci, tak mezi občany a politiky, kteří je zastupují, a to v jednotlivých zemích i v OSN. Poskytnutí základního příjmu by umožnilo naplnit základní potřeby občanů a uvolnit jejich tvůrčí potenciál pro jejich další činnosti, čímž by se mohla podstatně zvýšit jejich životní úroveň.“

Občanská iniciativa

Myšlenka základního příjmu je diskutována v mnoha evropských zemích. Iniciativa „Zavést v celé EU bezpodmínečný základní příjem“ je prodloužena do 25. června 2022.

Podpořit tuto iniciativu navrhovanou občany Evropské unie můžete zde.

Knižní tipy:

Brabec, M. Hrubec, P. Van Parijs: Všeobecný základní příjem. Právo na lenost, nebo na přežití? (2007)

Daniel Raventós:  Basic Income: The Material Conditions of Freedom (2007)

 

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.